Farské oznamy 8. marec 2020 2. pôstna nedeľa
Napísal Administrator   
Pondelok, 09 marec 2020
Farské oznamy

DEŇ

LEDNICKÉ ROVNE

DOLNÁ BREZNICA

PO

detská sv. omša   18.00

krížová cesta.                     16.20

detská sv. omša                 17.00

UT

sv. omša                18.00

pohrebná sv. omša.            15.00

ST

sv. omša                18.00

 

ŠT

sv. omša                18.00

 

PI

krížová cesta.       17.15

sv. omša                18.00

 

SO

sv. omša                18.00

 

NE

sv. omša       8.00, 10.30

krížová cesta.       14.00

sv. omša                  9.15

 SPOVEĎ CHORÝCH K VEĽKEJ NOCI

sa uskutoční v 1. aprílovom týždni. Prihlásiť ich je možné v sakristii do 29. marca. Uveďte prosím ich meno, priezvisko a presnú adresu.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

bude dnes o 14.00 viesť pán farár meditatívnym spôsobom - neponáhľajte sa!

 FARSKÝ PROJEKT OBNOVY RODÍN

pozývame všetkých manželov na stretnutie, na ktorom ich budeme informovať o projekte pre rodiny a možnosti využiť finančný príspevok, ktorý sme pre nich získali a ktorý sa musí zrealizovať v priebehu tohto roka 2020, inak ho budeme musieť vrátiť diecéze naspäť. Ak nemôžu prísť obidvaja manželia, môže prísť aj jeden z nich … takéto informačné stretnutie sa už nebude opakovať, potom už bude prebiehať samotná realizácia projektu.

 Sviatosť krstu budeme sláviť:  v sobotu o 9.00 vo farskom kostole. Krstná náuka bude o 8.00 výnimočne tiež v kostole, aby sa zmenšila koncentrácia osob vzhľadom k veľkosti. Krstnej náuky sa musia zúčastniť rodičia a krstní rodičia, bude trvať približne 40 minút, potom bude možné ísť domov pre dieťa a vrátiť sa na krst. Príležitosť k sv. spovedi bude počas týždňa pred sv. omšami vo farskom kostole.

   ZBIERKA NA KOSTOL bude dnes po sv. omši prostriedky chcem použiť na opravu motorizácie kostolných zvonov, nakoľko z piatich zvonov kostola zvoní už len jeden,

 Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

 ZBIERKA NA NOVÚ FARU bude na budúcu nedeľu po sv. omši.

Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

 UPRATOVANIE KOSTOLA budúci týždeň  zabezpečuje skupina LR č. 9 DB č. 8

Nech Vás Pán Boh odmení za všetky vaše modlitby a milodary.