23. februára 2020 7. nedeľa “cez rok”
Napísal Administrator   
Nedeľa, 23 február 2020
Farské oznamy

 

DEŇ

LEDNICKÉ ROVNE

DOLNÁ BREZNICA

PO

7.00

 

UT

7.00

 

ST

18.00

17.00

ŠT

7.00

 

PI

18.00

 

SO

18.00

 

NE

8.00, 10.30

9.15

ČAS SV. OMŠÍ V TÝŽDNI

v tomto týždni budú sv. omše ráno v pondelok, utorok a štvrtok, detská sv. omša nebude ani stretnutie “Dobrý deň, to sme my” v Ledrove,

tento týždeň budeme mať prázdninový režim.

POPOLCOVÁ STREDA

je deň pokánia a prísneho pôstu, kedy sa nekonzumuje mäso. Pôst znamená iba raz dosýta sa najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2x v priebehu dňa. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom kajúcnosti.

K poznačeniu popolom môžete pristúpiť počas sv. omše, ktorá bude v DB o 17.00 a v LR o 18.00  

ODPUSTKY V PÔSTE  

·  modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami z

·  modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po svätom prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného. Každý pôstny piatok v Lednických Rovniach pred začiatkom eucharistickej adorácie presunieme 12. zastavenie krížovej cesty pred oltár a modlitbu sa spoločne pomodlíme na záver adorácie.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

·         vo farskom kostole v L. R. v nedeľu o 14.00 hod. a v piatok o 17.15 hod.;

·         vo filiálnom kostole v D. B. v nedeľu o 14.00 hod. a v pondelok o 16.25 hod.;

·         v kaplnke v Mednom v nedeľu o 14.00 hod.

VÝŤAŽOK ZBIERKY NA NOVÚ FARU

minulú nedeľu sa vyzbieralo 1618 €, jednotlivci obetovali na faru vo februári spolu 1250 €, teda spolu za február ste obetovali na tento cieľ 2868€

PÔSTNA ZBIERKA NA CHARITU

bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať charitatívne úsilie Cirkvi.

PROJEKT BUDOVANIA RODINNÝCH SPOLOČENSTIEV

začíname realizovať dnes, pozývame všetkým manželov a rodiny, ktorí majú záujem prehĺbiť si vzájomné vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi a taktiež všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom.

Prvé stretnutie bude v zasadačke Ledrovu o 15.00 hod. UŽ DNES.

UPRATOVANIE KOSTOLA

budúci týždeň  zabezpečuje skupina LR č. 7  DB č. 6 Pán Boh požehnaj ich úsilie.

Nech Vás Pán Boh odmení za všetky vaše modlitby a milodary.