16. februára 2020 6. nedeľa “cez rok”
Napísal Administrator   
Pondelok, 17 február 2020
Farské oznamy ČAS SV. OMŠÍ V TÝŽDNI

bude v tradičnom čase bez zmien

DETSKÁ SV. OMŠA

v pondelok pozývam všetkých tretiakov na sv. omšu v DB o 17.00 aj v LR o 18.00

 ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Dnešné stretnutie so sestričkami vincentkami bude o 14.00 hod. vo farskom kostole.  Plagátik - pozvánku si môžete pozrieť na nástenke.

 NOVÉ PROJEKTY VO FARNOSTI

Počas decembra sme hlasovali za 2 projekty

v našej farnosti, začíname s ich realizáciou.

PROJEKT SRDCE, KOTVA, KRÍŽ

vytvorili animátori, má za úlohu budovať spoločenstvo, upevňovať vieru a rozvíjať život v našej farnosti, je určený každej vekovej skupine a otvorený každému srdcu. Prvou aktivitou bude adorácia, na ktorej sa spoločne stretneme v sobotu 22.2. po večernej omši, teda o 19:00 hod.

PROJEKT BUDOVANIA RODINNÝCH SPOLOČENSTIEV

začíname realizovať už na budúcu nedeľu, pozývame všetkým manželov a rodiny, ktorí majú záujem prehĺbiť si vzájomné vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi a taktiež všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom.

Prvé stretnutie bude v zasadačke Ledrovu o 15.00 hod. už na budúcu nedeľu.

SVIATOSŤ KRSTU

budeme sláviť v sobotu o 10.00 vo farskom kostole. Krstná náuka bude o 9.00 vo farskej budove. Krstnej náuky sa musia zúčastniť rodičia a krstní rodičia, bude trvať približne 40 minút, potom bude možné ísť domov pre dieťa a vrátiť sa na krst. Príležitosť k sv. spovedi bude počas týždňa pred sv. omšami vo farskom kostole.

ZBIERKA NA NOVÚ FARU

bude      dnes  po sv. omši, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

UPRATOVANIE KOSTOLA

budúci týždeň  zabezpečuje skupina LR č. 6  DB č. 5 Pán Boh požehnaj ich úsilie.

Nech Vás Pán Boh odmení za všetky vaše modlitby a milodary.