9. február 2020, 5. nedeľa “cez rok”
Napísal Administrator   
Nedeľa, 09 február 2020
Farské oznamy

ČAS SV. OMŠÍ V TÝŽDNI BUDE V TRADIČNOM ČASE
  • v pondelok si spomenieme na sv. pannu Školastiku
  • v utorok na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú
  • v piatok na sv. mnícha Cyrila a sv. biskupa Metoda patrónov našej diecézy

DETSKÁ SV. OMŠA

v pondelok pozývam všetkých tretiakov na sv. omšu v DB aj v LR

ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Na budúcu nedeľu prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem a chcú sa niečo viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návšteve Panny Márie.

Stretnutie bude o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Plagátik - pozvánku si môžete pozrieť na nástenke.

ZBIERKA NA NOVÚ FARU

bude      na budúcu nedeľu po sv. omši, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

PROJEKT BUDOVANIA RODINNÝCH SPOLOČENSTIEV

začíname realizovať už tento mesiac, pozývame všetkým manželov a rodiny, ktorí majú záujem prehĺbiť si vzájomné vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi a taktiež všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom. Presný čas a miesto ohlásime v danom týždni. Tento oznam je avízo, aby ste s touto ponukou počítali.

UPRATOVANIE KOSTOLA

budúci týždeň  zabezpečuje skupina LR č. 5   DB č. 4 Pán Boh požehnaj ich úsilie. 

Nech Vás Pán Boh odmení za všetky vaše modlitby a milodary