2. Nedeľu cez rok 19. január 2020
Napísal Administrator   
Nedeľa, 26 január 2020
Farské oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť: 

·         v utorok spomienku na sv. Agnesu, pannu a mučenicu;

·         v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Vincenta, diakona a mučeníka;

·         v piatok spomienku na sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi;

·        3. nedeľu.

Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.00 v DB a o 18.00 v LR

Omše v týždni v tradičnom čase

Zbierka na stavbu novej fary: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne. 

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 2 (v Dolnej Breznici č. __),

Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.     

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.