23. nedeľa - 9. septembra 2019
Napísal Administrator   
Nedeľa, 08 september 2019
Farské oznamy V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         vo štvrtok   ľubovoľnú spomienku Najsvätejšieho mena Panny Márie;

·         v piatok spomienku na sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi;

·         v sobotu sviatok Povýšenia sv. kríža;

·         v nedeľu slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše budú zmenené,

sv. omša o 10.30 bude pri kaplnke v Mednom, vo farskom kostole bude iba sv. omša o 8.00 hod.

Hodová slávnosť ku cti Sedembolestnej Panny Márie v Mednom: začne v nedeľu pri kaplnke sv. omšou o 10.30. Hodová slávnosť je spojená s oslavou 60. výročia požehnania kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Srdečne vás všetkých pozývame na toto duchovné a kultúrne podujatie, plagát s programom je na nástenke.

 

Deň, čas a úmysel sv. omše v Mednom:

Nedeľa:

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

 

10.30

za Boží ľud, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre pútnikov, členov ružencového spoločenstva v Mednom

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

+Jozef, Viktor a Regina Horeční, za zdravie a Božie požehnanie rodine Horečnej

Utorok

7.00

+Ján Myšák

Streda

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a manželku

Štvrtok

7.00

na úmysel

Piatok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Kormendyových (40) výročie

Sobota

15.00

Za Boží ľud a snúbencov

24.

nedeľa

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu Kanderkovú (80)

10.30

Sv. omša bude v Mednom pri kaplnke – vo Farskom kostole omša nebude

 

Sviatosť manželstva chcú v Lednických Rovniach prijať:

Tomáš Krasňan a Lucia Jánošková obaja bývajú v Lednických Rovniach

Ľuboš Híreš a Ivana Bujdáková obaja bývajú v Lednických Rovniach

Peter Prekop z Tuchyne a Lenka Drahutová z Dolnej Breznice – sobáš  bude v Dolnej Breznici

Ak by niekto vedel o manželskej prekážke, nech to oznámi vo farskom úrade.

Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

Jesenná zbierka na kňazský seminár: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať za vašu ochotu podporovať tých, ktorí chcú v sebe prehĺbiť povolanie stať sa kňazom a tak rozdávať Božiemu ľudu z bohatstva spásy a nádeje v Božom kráľovstve.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší v Dolnej Breznici:

Pondelok

17.00

+Martin Egly

24. nedeľa

9.15

+Miroslav Gabriš, za bratov a rodičov

 

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 17 (v Dolnej Breznici č. 14)

Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

               

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.