20. nedeľa - 18. augusta 2019
Napísal Administrator   
Pondelok, 19 august 2019
Farské oznamy V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         v stredu spomienku na sv. Pia X., pápeža;

·         vo štvrtok spomienku na Pannu Máriu Kráľovnú;

·         v sobotu sviatok sv. Bartolomeja, apoštola;

·         21. nedeľu.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

Za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Trenčanovej a pre Mareka

Utorok

7.00

Za +Ladislava Liptáka

Streda

7.00

Za +Štefániu, Jána a Kamila Kučiakových

Štvrtok

7.00

Na úmysel

Piatok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre členov rodiny Ježovej, Gurínovej, Székelyovej

  Sobota

15.00

Za Boží ľud a za snúbencov Mateja a Ivanu

21.

nedeľa

8.00

za + Leopoldínu Valašíkovú

10.30

Za +Vincenta Rendeka (1) rodičov Rendekových, Bolegových a členov rodín

 

Sviatosť manželstva chcú v Lednických Rovniach prijať:

24. augusta Matej Sušanin pochádzajúci z farnosti Púchov a Ivana Košútová pochádzajúca z farnosti L.R.

Ak by niekto vedel o manželskej prekážke, nech to oznámi vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb. Sv. omša je s platnosťou na nedeľu.

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo filiálnom kostole:

21. nedeľa

9.15

Za +Filipinu Lukáčovú a rodičov

 

Zbierka na prestavbu farskej budovy  bude dnes po sv. omši. Zároveň chcem poďakovať individuálnym darcom, ktorí na prestavbu fary obetovali za obdobie od 1. júla spolu 2100€.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 14 (v Dolnej Breznici č. 11)

Pán Boh odmeň a požehnaj ich snahu a úsilie.   

Kalendáre 2020: máme k dispozícii katolícke kalendáre vo vyhotovení na stôl (2,-EUR) a na stenu (1,-EUR), môžete si ich zakúpiť v sakristii kostola

 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.