5. veľkonočná nedeľa - 19. mája 2019
Napísal Administrator   
Nedeľa, 19 máj 2019

Farské oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov;

·         v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Ritu z Cascie, rehoľníčku;

·         6. veľkonočnú nedeľu, v Lednických Rovniach o 10.30 slávnosť 1. sv. prijímania (PSP).

Zmeny časov sv. omší a aktivít v budúcom týždni:

·         pondelok: pohreb + Jozefa Veľasa začne slávením sv. omše o 14.00, pokračovať bude po jej skončení na cintoríne v L. Rovniach;

·         piatok: sv. omša o 7.00 kvôli brigáde k PSP;

·         sobota: sv. omša v Dolnej Breznici o 10.00 pri príležitosti slávenia 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

14.00

za + Jozefa Velasa

Utorok

7.00

za + členov rodiny Palieskovej, Bajzíkovej a Martiškovej

Streda

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Medňanskej a Klukovej

Štvrtok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre matku pri príležitosti slávenia 80. narodenín, za členov rodiny a za + členov rodiny

Piatok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny

Rodovej, Brišovej, Brňákovej a Gorelkovej

Sobota

 

18.00

za + Jána, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie a silu Ducha Svätého

v boji proti závislostiam pre Adriána

6.

veľkonočná nedeľa, PSP

8.00

za + Jaroslava Tomanu, Tomáša a Paulínu Tomanových, deti a starých rodičov

10.30

za + Ivana Vojteka na počesť 4. výročia, rodičov Vojtekových, Baránkových, Kuricových, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny

Pokyny k 1. sv. prijímaniu (PSP):

·         nácvik k PSP bez sv. omše bude v pondelok v Lednických Rovniach o 18.00, účasť všetkých prvoprijímajúcich detí je nutná;

·         nácvik spevu bude o 17.30 v sakristii farského kostola;

·         brigáda k PSP bude v piatok o 16.00. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si so sebou priniesli nástroje na brigádu - vedrá, metly, hrable, účasť je povinná, počas brigády budú vydávané lístky, ktoré zabezpečujú vstup do kostola počas PSP. Muži nech sa dohodnú a prinesú krovinorezy a kosačky na kosenie trávnika v záhrade kostola a fary;

·         sv. spoveď detí, rodičov a príbuzných detí k PSP bude v sobotu od 8.30 do 9.30 vo  farskom kostole;

·         v nedeľu nech sa prvoprijímajúce deti zhromaždia o 10.15 pri sakristii, alebo v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej chodbe kostola;

·         vstup do kostola bude zaistený prednostne pre rodiny prvoprijímajúcich detí, podľa počtu rozdaných lístkov, ostatným rodinným príslušníkom a veriacim bude umožnené vojsť do kostola po vstupe sprievodu prvoprijímajúcich detí a kňaza, kedy bude možné zaujať voľné miesta v kostole.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší filiálnom kostole:

Sobota

DHZ DB

10.00

za + členov, za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov, rodiny, priaznivcov Dobrovoľného hasičského zboru v D. Breznici ku cti sv. Floriána

pri príležitosti 100. výročia založenia DHZ a za Boží ľud

6. veľkonočná nedeľa

9.15

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie členom rodiny

Kozákovej, Kozáčkovej a Dubovej

 

Zbierka na kostol je dnes, zbierka na stavbu novej fary: bude na bude na budúcu nedeľu. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečujú rodičia prvoprijímajúcich detí (v Dolnej Breznici č. 14), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.