3. veľkonočná nedeľa - 5. mája 2019
Napísal Administrator   
Pondelok, 06 máj 2019
Farské oznamy V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         týždeň modlitieb za duchovné povolania prostredníctvom prosieb vo sv. omšiach;

·         4. veľkonočnú nedeľu (Dobrý pastier).

Detské sv. omše: budú v pondelok v Dolnej Breznici o 17.00 a v Lednických Rovniach o 18.00. Nácvik spevu bude v Lednických Rovniach 20 minút pred sv. omšou.

Sviatosť manželstva chcú v Lednických Rovniach prijať:

·         Patrik Behro a Natália Oravíková, obaja pochádzajúci z farnosti Lednické Rovne;

·         Tomáš Beseda a Soňa Hrušková, pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne;

·         Ľuboš Hrnko, pochádzajúci z farnosti Lednica a Laura Marmanová, pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne;

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

Sv. omša v sobotu: bude slávená o 15.00 so sobášom s platnosťou na nedeľu v Lednických Rovniach, sv. omša v sobotu večer nebude.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

za + Jozefa Svoradu na počesť 4. výročia, členov rodiny Svoradovej, Mončekovej, Jozefa, Miroslava, za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Svoradovej

Utorok

7.00

za + členov rodiny Rendekovej, Matejíčkovej a Burdejovej

Streda

7.00

za + Rudolfa Potočného, Vilmu Haviarovú a Jarku Mazánovú

Štvrtok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Augustínu pri príležitosti slávenia narodenín

Piatok

18.00

za + členov rodiny Bulkovej, Baránkovej, Pavlacovej, Peckovej a Štefana Dedka

Sobota

15.00

za Boží ľud a snúbencov

4. veľkonočná

nedeľa:

Dobrý pastier

8.00

za + Stanislava, Michala, Annu, Jozefa, Máriu, Jozefa, Alojza, Emíliu Ondrušových, Jozefu Repkovú a Juraja Senku

10.30

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodín Prenosilovej a Liptákovej

 

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: bude v piatok po sv. omši.

Sviatosť krstu bude slávená vo farskom kostole: v sobotu o 9.00, krstná náuka bude o 8.00 vo farskej budove. Krstnej náuky sa musia zúčastniť rodičia a krstní rodičia, bude trvať približne 40 minút, potom bude možné ísť domov pre dieťa a vrátiť sa na krst. Vyspovedať sa bude možné  počas týždňa pred sv. omšami vo farskom kostole.

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre: bude v sobotu, viac info vo výveske.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi: sa uskutoční v dňoch 18. - 24. augusta v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

Diecézne stretnutie modlitieb matiek Žilinskej diecézy: sa uskutoční v sobotu 18. mája vo farskom kostole Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší filiálnom kostole:

Pondelok

17.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie členom rodiny Gurínovej, Koťanovej, Jánoškovej

4. veľkonočná nedeľa: Dobrý pastier

9.15

za + Jozefa Žárskeho, rodičov Žárských a Hruškových

         

 

4. zbierka na novú faru: sa uskutočnila minulý víkend. Váš milodar dosiahol výšku 1 135 €, individuálni darcovia prispeli sumou 1 800 €, čo je celkom za uplynulý mesiac 2 935 €. Po prirátaní doteraz vyzbieraných prostriedkov v hodnote 9 485  €, je celková suma vyzbieraných peňazí na novú faru 12 420 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Zbierka na seminár: ktorou vyvrcholí týždeň modlitieb za duchovné povolania bude na budúcu nedeľu. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu napomáhať rozvoj kňazských povolaní.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č.17 (v Dolnej Breznici č. 12), Pán Boh odplať

a požehnaj ich snahu a úsilie.        

 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.