3. pôstna nedeľa - 24. marca 2019
Napísal Administrator   
Nedeľa, 24 marec 2019
Farské oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         v pondelok slávnosť Zvestovania Pána;

·         4. pôstnu nedeľu, ktorej liturgická farba okrem fialovej je aj ružová na znak radosti z blízkeho Kristovho víťazstva nad smrťou.

Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.00 v Dolnej Breznici a o 18.00 v Lednických Rovniach s nácvikom spevu, ktorý začne 20 minút pred sv. omšou v sakristii.

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

za † Emíliu Mokrišovú

Utorok

7.00

za + Jána Košíka a členov rodiny

Streda

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre deti a ich rodiny

Štvrtok

7.00

za Boží ľud

Piatok

18.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Štefinovej
a pre Martinu pri príležitosti slávenia 30. narodenín

Sobota

18.00

za + Martina Kocúra

4.

pôstna nedeľa

8.00

za + členov rodiny Jurčekovej,

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Pavlovičovej

10.30

za + Štefana, Antona, Alžbetu a Jakuba Levkových

 

Stretnutie mládeže s názvom Dobrý deň, to sme my: bude vo zvyčajnom čase vo štvrtok o 15.15 v hornej budove Zš. Viac info na facebooku. Tešíme sa na vásJ.

Úplné odpustky v pôstnom období je možné získať:

·         modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami za obvyklých podmienok;

·         modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po sv. prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného.

Pobožnosť krížovej cesty bude v budúcom týždni:

·         v Lednických Rovniach v nedeľu o 14.00 a v piatok o 17.15;

·         v Dolnej Breznici v nedeľu o 14.00 a v pondelok o 16.25;

·         v Mednom v nedeľu o 14.00.

 Deň, čas a úmysel sv. omší vo filiálnom kostole:

Pondelok

17.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Štefana Baláža

4. pôstna nedeľa

9.15

za + Jozefa Ivaniša, rodičov, Jozefa Pekaru a rodičov  

 Spovedanie chorých k Veľkej noci a k 1. piatku: sa uskutoční v 1. aprílovom týždni. Prihlásiť ich je možné v sakristii do piatka. Uveďte prosím ich meno, priezvisko a presnú adresu.

Spovedanie chorých v Domove dôchodcov: bude vo štvrtok od 9.00.

Zbierka na stavbu novej fary: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Jarná brigáda pri Kaplnke sv. Anny: sa uskutočnila v sobotu. Pán Boh odplať a požehnaj všetkým, ktorí prišli a pomohli.

Zmena času: nastane na budúcu nedeľu, kedy sa čas posunie z 2. na 3. hodinu.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 10 (v Dolnej Breznici č. 5), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie. 

 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.