Farské oznamy(4. Pôstna nedeľa, 2.3. 2008)
Piatok, 29 február 2008

 ImageFiliálky: Dolná Breznica, Horenická Hôrka, Medné

 

 


Liturgický  kalendár:

Ne - 5. nedeľa v pôstnom období

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

   

7.00 


7.00


7.00

17.00D.B  

 18.00


17.30

 

   
 18.00

 8.05
9.30 D.B
11.00

Úmysly sv. omší

Pondelok

7.00

Za + Františka Števíka a vnuka

Utorok

7.00

Za + Pavla a Helenu Pavlišových

Streda

7.00

Za zdravie a B. pomoc pre Annu

Štvrtok

17.00
18.00

Za+Filipínu a Jána Vítkových 
za ružu Anny Holúbkovej

Piatok

17.30

Za + Antona a Máriu a syna Janovcových 

 Sobota

18.00

Za zdravie a B. pomoc rod. Frankovej (45. výročie sobáša)

Nedeľa

8.05 
9.30
11.00

Za+ rod. Janoškovej
Za+ Tomáša Staňa
Za farnosť a dobrodincov farnosti

Ostatné oznamy:

** Spovedanie na prvý piatok:

Štvrtok: Doobeda Domov dôchodcov, od 16.00- 17.00 -D. Breznica

Piatok: Doobeda chorých po farnosti, od 16.00 vo farskom kostole.

**  V  stredu o 17.00 bude vo farskom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

** Vo štvrtok bude nácvik detského spevokolu o 16.00 v Centre a  mládežníckeho v piatok o 16:30 v kostole

** V piatok bude birmovanecká sv. omša na tému svätosť.

** V pôstnom období budú bývať Krížové cesty v Piatok o 17.00(mládežnícka) a v nedeľu o 14.30 hod.

** Pozývam všetkých 9.3. na meditačno - obrazovú krížovú cestu do farského kostola o 18.00 a do D. Breznice 15.3. tiež o 18.00 hod.

** Vzadu v kostole sú Katolícke noviny. Spoločná sv. spoveď pred V. Nocou bude v utorok 11.3.

** Upratuje skupina č.9

e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Pán Boh zaplať za všetky modlitby a milodary.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileá, prajem hojnosť Božieho požehnania.