Farské oznamy ( Krst Krista Pána)

Image 

Filiálky: Dolná Breznica, Horenická Hôrka, Medné


Liturgický  kalendár:

Št-Sv Antona, opata, sp

Ne-2.Nedeľa.

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

    7.00 

  7.00

  7.00


17.00D.B 18.00


17.30

 

   
 18.00

 8.05
9.30 D.B
11.00

Úmysly sv. omší

Pondelok

7.00

Za zdravie a B.pomoc pre rod. Sieklovú a Zbrankovú

Utorok

7.00

Za+Vincenta a Máriu Vankových a Milana Michaloviča 

Streda

7.00

Za zdr. a B. pomoc pre Máriu a Milana

Štvrtok

18.00

Za Zdr.a Bož. pomoc pre Anastáziu .

Piatok

17.30

Za+Máriu Velasovú a Annu

 Sobota

18.00

Za+ Annu Miščiovú

Nedeľa

8.05  

9.30

11.00

Za+ Rudolfa Mikuláša

Za+ Pavla Dorotčina

Za farnosť a dobrodincov farnosti

Ostatné oznamy:

**Vo štvrtok bude nácvik

**V piatok bude birmovanecká sv. omša

** V nedeľu bude zbierka na kostol

 ** V nedeľu o 11.00 bude sv. omša pri príležitosti 50 rokov života doc. Mons. ThDr. Mariána Šurába

**Upratuje skupina č.2. 

Pán Boh zaplať za všetky modlitby a milodary.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileá, prajem hojnosť Božieho požehnania.