Farské oznamy ( Nedeľa Zjavenia Pána)

Image 

Filiálky: Dolná Breznica, Horenická Hôrka, Medné


Liturgický  kalendár:

Ne – Krst Krista Pána, sv.

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

    7.00 

  7.00

  7.00

9.30Rek.
17.00D.B 18.00


17.30

 

   
 18.00

 8.05
9.30  D.B
11.00

Úmysly sv. omší

Pondelok

7.00

Za Duše v očistci.

Utorok

7.00

Za + Rodinu Štefana Kozáka  . 

Streda

7.00

Na úmysel .

Štvrtok

18.00

Za Zdr.a Bož. pomoc pre Anastáziu .

Piatok

17.30

Za+Jána Gaža a Antona Janovca. 

Sobota

18.00

Za+Jána a Žofiu Neomanyových a Katarínu Zápotočnú

Nedeľa

8.05  

9.30

11.00

Za obec Lednické Rovne

Za obec Dolná Breznica

Za farnosť a dobrodincov farnosti

Ostatné oznamy:

** Dnes je  o 13.00 tradičný Trojkráľový farský výstup na ostrú horu. Pôjdeme od kostola.

** Vo štvrtok o 9.30 bude v našej farnosti sv. omša , pri príležitosti rekolekcie kňazov Púchovského dekanátu.

** Na budúcu sobotu a nedeľu budem svätiť domy a byty. Kto má záujem , zahláste sa v zákristii.

**Upratuje skupina č.1. 

Pán Boh zaplať za všetky modlitby a milodary.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileá, prajem hojnosť Božieho požehnania.