Farské oznamy (Nedeľa Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa)

Image 

Filiálky: Dolná Breznica, Horenická Hôrka, Medné


Liturgický  kalendár:

Po - Sv Silvestra, pápeža,sp.
Ut - Panny Márie Bohorodičky,sl. Nový Rok

Ne – Zjavenie Pána, sl.

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

 16.00D.B 17.00 

 8.05 9.30D.B. 11.00

  7.00


17.00D.B 18.00

 
17.30

 

   
 18.00

 8.05
9.30  D.B
11.00

Úmysly sv. omší

Pondelok

17.00

Za + Magdalénu a Ondreja Hurínkových

Utorok

8.05

Za + Jakuba a manž. Alžbetu a syna Antona Levkových   

Streda

7.00

Za členov sv. ruženca a ich rodiny

Štvrtok

17.00 18.00


Za + Jozefa a Annu a zdravie a B. pomoc preich rodiny

Piatok

17.30

Za + st. rodičov

Sobota

18.00

Za zdr. a B. pomc pre rodičov

Nedeľa

8.05
9.30
11.00

Za B. pomoc v zamestnaní
Za B. pomoc pre rodinu
Za farnosť a dobrodincov farnosti

Ostatné oznamy:

** Dnes v nedeľu je zbierka pre potreby Centra pre rodinu. 

** V pondelok bude ďakovná sv. omša na konci kalendárneho roka.

** Budúcu nedeľu bude o 13.00 tradičný Trojkráľový farský výstup na ostrú horu. Pôjdeme od kostola.

** Spovedanie na prvý piatok: Štvrtok: Dolná Breznica od 16.00 - 17.00 v Piatok: farský kostol od 17. 00 - 18.00. D. Dôchodcov a chorých po farnosti budem spovedať až na ďalší mesiac. 

**Upratuje skupina č.18. 

Pán Boh zaplať za všetky modlitby a milodary.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileá, prajem hojnosť Božieho požehnania.