História farnosti

Hoci prvý kňaz na Rovniach pôsobil trvale od roku 1788, ešte dlhú dobu kostol vystupoval ako filiálny - závislý na svojom materskom kostole v Lednici.
V roku 1809 za vlády Jozefa II. boli odčlenené  od Lednickej farnosti dve nové farnosti:
        - Lednické Rovne s filiálkami Dolná Breznica, Horenice, Hôrka, Medné, Prečinská Lehota
       - Zubák
bez filiálok.
Stalo sa to hlavne zásluhou vtedajšieho kňaza Pavla
Siládiho (Szillágyi), (pôsobil u nás 1788 -1811) a patróna grófa Ján Gobert Aspremont Lindena v roku 1809.  Po splnení všetkých náležitostí vznikla farnosť Lednické Rovne.

Ďakovný dekrét p. farára DR. Jozefa Kološa
Ďakovný dekrét p. farára DR. Jozefa Kološa