Farské oznamy (4. adventná nedeľa 23. decembra)

Image 

Filiálky: Dolná Breznica, Horenická Hôrka, Medné


Liturgický  kalendár:

Ut - Narodenie Pána, sl.
St- Sv. Štefana, prevého mučeníka, sv.
Št- Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sv.
Pi- Sv. neviniatok, mučeníkov, sv.

Ne – Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sl.

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

  7.00 24.00 polnočná aj v D.B.

 8.05 9.30D.B. 11.00

  8.05 9.30D.B. 11.00


7.00

 
17.30

 

   
 18.00

 8.05
9.30  D.B
11.00

Úmysly sv. omší

Pondelok

7.00

Za + Adama a Agátu Behanových

Utorok

7.00 11.00

Za + Karola Potočného       Na úmysel

Streda

11.00

Za + r. Zacharovej

Štvrtok

7.00

Za + Emílu a Štefana Korenných

Piatok

17.30

Za + Karola Madža

Sobota

18.00

Za + Jozefa a Máriu Backových

Nedeľa


9.30
11.00


Za + Annu a Alexandra Kamenických
Za farnosť a dobrodincov farnosti

Ostatné oznamy:

** Betlehemské svetlo : Pondelok :D.Breznica od 10.45 - 11.15,  Lednické Rovne 14.30 - 15.00
** V utorok o 15.00 bude v kostole jasličková slávnosť. Všetkých pozývame.

** V stredu od 13.00 sa bude koledovať DOBRÁ NOVINA. Vzadu sú prihlášky. Môžete sa zapísať.

** Vyšlo posledné číslo Rovňanskej Oázy.

**Upratuje skupina č.17. 

Pán Boh zaplať za všetky modlitby a milodary.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileá, prajem hojnosť Božieho požehnania.