Kostol Svätého Michala
Kostol sv. Michala
Kostol sv. Michala
Za silnej podpory farníkov sa tejto úlohy ujal ThDr. Jozef Kološ (pôvodne Klčo).Pri výbere staveniska sa prihliadalo k priblíženiu kostola do zástavby starých Rovní. Základný kameň bol osadený dňa 3.6.1926 za prítomnosti ministra Dr.Martina Mičuru. Stavebne a zariadením bol ukončený a pripravený na vysvätenie, ktoré sa uskutočnilo 5.6.1927.Počas stavebných prác k cirkevným obradom slúžila kaplnka sv. Anny a cirkevná škola. Kostol svätého Michala bol postavený v neskoroklasicistickom slohu ako jednoloďová stavba s krátkou priečnou loďou a vežou s ihlanovým tupým zastrešením. Bočné oltáre prenesené zo starého kostola boli doplnené novými sochami Panny Márie a Božského Srdca.
 
Kostol sv. Michala bol postavený výlučne z milodarov veriacich, farníkov, kostolníkov na Slovensku a v Amerike, pochádzajúcich z tejto farnosti. Zbierky milodarov sa konali osem rokov.
Prvá akcia v tejto záležitosti sa konala na Veľkú noc v roku 1921, keď hodnota peňazí bola príliš nízka.
Starý malý kostol bol zbúraný, aby nedošlo k jeho obsadeniu protestantmi, ktorí aj v tejto farnosti mali niekoľko členov.
Keď sa zdalo, že už budú financie postačovať, dňa 24. 6. 1926 sa začalo so stavbou kostola. Patrón – štát vydal súhlas na stavbu pod jednou podmienkou, že jednu tretinu výdavkov budú hradiť farníci.
Písomný súhlas farníkov sa nachádza vo farskom archíve i v zápisnici štolskej stolice z roku 1926. Dňa 17. 6. 1926 sa slávila posledná sv. omša v starom kostole.
Dňa 5. 7. 1926 bol posvätený základný kameň nového kostola. Tento sa nachádza v strede,  v hĺbke 150 cm. Dňa 17. 10. 1926 bol daný na vežu kríž. V guli pod krížom sa nachádza posvätný spis. Dňa 5. 6. 1927 bol kostol požehnaný.

Prvým väčším zásahom do úpravy interiéru kostola bola jeho výmaľba od J. Bártu v roku 1952. Neskôr v sedemdesiatych rokoch bola na ľavej strane kostola pristavená druhá sakristia a vybudované provizórne naftové vykurovanie. Zásluhou Msgr. Andreja Paldana, vtedajšieho farára bol kostolík obohatený o dva zvony z Halenkova. Inštalované do veže boli až v roku 1987 za pôsobenia dp. Maximiliána Nosála. K vážnemu poškodeniu interiéru došlo 14.júna 1989, keď v nočných hodinách vznikol požiar spovedelnice.

V rokoch 1990 - 1991 sa uskutočnili práce, ktorými sa previedlo pokrytie kostola meďou, výmaľba vonkajšej fasády kostola a vybudovanie murovaného oplotenia pozemku okolo kostola. Výmaľbu interiéru kostola uskutočnil akademický maliar a sochár Juraj Krajčo ml. so svojim otcom a jeho skupinou. Potom bol kostol obohatený ešte o významné dielo, vitráž. Osadenie vitráže uskutočnil a venoval ako dar pre kostol vynikajúci umelec a sklár pán Jaroslav Taraba.

V roku 2007 si obec pripomenula 80. výročie postavenia nového kostola.

Hlavný oltár - kostol Svätého Michala
Hlavný oltár - kostol Svätého Michala