Náhodný obrázok


OstraHora 36

Domov arrow Farské oznamy arrow 7. veľkonočná nedeľa - 2. júna 2019
7. veľkonočná nedeľa - 2. júna 2019 Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Nedeľa, 02 jún 2019
Farské oznamy Letné kántrové dni: sú v stredu, v piatok a v sobotu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. V piatok vo farskom kostole prostredníctvom sv. omše a prosieb v omši budeme prosiť za jednotu kresťanov.

V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         v pondelok spomienku na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov;

·         v stredu spomienku na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka;

·         vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Norberta, biskupa;

·         v piatok votívnu sv. omšu „Za jednotu kresťanov“ na základe letných kántrových dní;

·         v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Sviatosť manželstva chcú v Lednických Rovniach prijať: Peter Cíbik, pochádzajúci z farnosti Pruské a Slavomíra Teplanová, pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

Sv. omša v sobotu: bude slávená o 16.00 so sobášom s platnosťou na nedeľu v Lednických Rovniach, Sv. omša v sobotu večer nebude.

 Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

za + členov rodiny Petričovej, Kamenickej, Hazalovej,

za zdravie, Božiu pomoc, Bože vedenie pre členov rodín

Utorok

7.00

za + Jarmilu Mičianovú na počesť 2. výročia

Streda

7.00

za + Jozefa Osrmana na počesť 7. výročia, Máriu a Vincenta Pilných

Štvrtok

7.00

za + Danicu Berkyovú, Rudolfa, Irenu Hantákových a Annu Špringerovú

Piatok

18.00

za + Jozefa Mončeka

Sobota

16.00

za Boží ľud a snúbencov

Nedeľa:

slávnosť Zoslania Ducha Svätého

8.00

za + Rudolfa Jurčeka mladšieho na počesť 1. výročia

10.30

na úmysel

         

 Sv. spoveď k 1. piatku:

 Lednické Rovne: v utorok, v stredu a vo štvrtok pol hodinu pred sv. omšou, v piatok 16.00 - 18.00;

·         Dolná Breznica:  v pondelok od 15.30 - 17.00.

Spovedanie chorých k 1. piatku:

·         pondelok: 15.00 Dolná Breznica

·      štvrtok:          8.00 Lednické Rovne - Námestie slobody, Uhrovecká, Jilemnického ulica a Horenická Hôrka.

        piatok:          8.00 Medné, 8.30 Lednické Rovne - Záhradná, Medňanská, Sokolská a Májová ulica.

Mariánske večelo: bude v nedeľu o 7.10 v Lednických Rovniach a o 14.00 v Dolnej Breznici.

Úplné odpustky na slávnosť Ducha Svätého: je možné získať účasťou na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý. My ich získame tak, že si spoločne vypočujeme počas sv. omší na budúcu nedeľu spomínaný starodávny hymnus.

5. zbierka na novú faru: sa uskutočnila minulý víkend. Váš milodar dosiahol výšku 1 133 €, členovia ružencového spoločenstva v Dolnej Breznici prispeli sumou 500 €, čo je celkom za uplynulý mesiac 1633 €. Po prirátaní doteraz vyzbieraných prostriedkov v hodnote 12 420 €, je celková suma vyzbieraných peňazí na novú faru 14 053 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Zbierka na katolícke masmédia: je dnes. Prispieť na zbierku môžeme aj prostredníctvom poštových poukážok, ktoré nájdete na stolíku pri východe z kostola. Prostriedky je tak možné zaslať poštovou poukážkou, alebo vkladom na číslo účtu žilinskej diecézy uvedenom na poukážke. Takto obetovaný milodar je primárne určený pre rádio Lumen, ktorému Žilinská diecéza uhrádza pravidelný príspevok. Ak však chcete podporiť iné katolícke médium  - TV LUX, alebo časopis Žilinská diecéza, uveďte jeho názov do správy  pre adresáta na poštovej poukážke a do správy pre prijímateľa pri vklade na bankový účet, alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva. Poukážky budú k dispozícii počas celého roka. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať šírenie ducha evanjelia i prostredníctvom katolíckych masmédií.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší filiálnom kostole:

Pondelok

17.00

za + Amáliu, Ferdinanda Prekopových a dcéru Jarmilu

Nedeľa:

slávnosť Zoslania Ducha Svätého

9.15

za + Alojza, Ľudmilu Studeníkových,

dcéru Vieru a zaťa Jána

Svätodušná zbierka: bude na budúcu nedeľu Zoslania Ducha Svätého, Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 2 (v Dolnej Breznici č. 16), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2020 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.