Náhodný obrázok


Put2013sobota 2

Domov arrow Farské oznamy arrow 2. veľkonočná nedeľa - 28. apríla 2019 (Božie milosrdenstvo)
2. veľkonočná nedeľa - 28. apríla 2019 (Božie milosrdenstvo) Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Nedeľa, 28 apríl 2019
Farské oznamy 2. veľkonočnou nedeľou: končí veľkonočná oktáva. Slávime ju ako nedeľu Božieho milosrdenstva a preto máme možnosť pri vystavenom obraze Božieho milosrdenstva získavať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci. Odpustky získame za obvyklých podmienok - sv. spoveď, sv. prijímanie; Otče náš a Verím v Boha sme sa pomodlili vo sv. omši; modlitbu na úmysel Sv. Otca a vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo: „Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“, sa pomodlíme pred záverečným požehnaním.

V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         v pondelok sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky Cirkvi a patrónky Európy;

·         v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Pia V., pápeža;

·         vo štvrtok spomienku na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi;

·         v piatok sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov;

·         3. veľkonočnú nedeľu.

Detské sv. omše: v nasledujúcom týždni nebudú.

Sviatosť manželstva chcú prijať:

·         v Dolnej Breznici: Lukáš Ivaniš a Radoslava Krejčová, obaja pochádzajúci z farnosti Lednické Rovne;

·         v Lednických Rovniach: Roman Hegedüš, pochádzajúci z farnosti Banská Bystrica - mesto a Eva Krekáčová, pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne;

·         vo farnosti Púchov: Peter Chudý, pochádzajúci z farnosti Lednické Rovne a Nikola Mikasová, pochádzajúca z farnosti Púchov.

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

Sv. omša v sobotu: bude slávená o 16.00 so sobášom s platnosťou na nedeľu v Lednických Rovniach, sv. omša v sobotu večer nebude.

Sv. omša v stredu: nebude

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Salayovej a Balážovej

Utorok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Rendekovej a Pechovej

Streda

7.00

na úmysel

Štvrtok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Augustínu pri príležitosti slávenia narodení

Piatok

18.00

za + Matúša Kodaja na počesť 1. výročia, Valériu a Jána Novosádových

Sobota

16.00

za Boží ľud a snúbencov

3.  veľkonočná nedeľa

8.00

za + Emila Kanderku a rodičov

10.30

za + rodičov, manžela a syna Vojtecha

 

Púť k sv. Gianne Berette Mollovej: bude 4. - 5. mája  vo Farskom kostole v Rajeckých Tepliciach. Viac info vo výveske.

Misijná púť detí: bude 11. mája v Rajeckej Lesnej. Program začne o 9.00 hodine svätou omšou a bude pokračovať zaujímavými zastaveniami na tému putovania blahoslavenej Anky Kolesárovej. Informácie, inštrukcie a prihláška sú na erko.sk.

Ďakovná púť rodičov kňazov: vo farnosti Višňové bude v Nedeľu Dobrého Pastiera - 12. mája. V prípade záujmu sa nahláste prosím u pani Márie Gašicovej na čísle 0903 364 565 do 8.5.2019.

Púť na hore Butkov: bude 18. mája, viac info na plagáte.

Sv. spoveď k 1. piatku:

 Lednické Rovne: v utorok a vo štvrtok pol hodinu pred sv. omšou, v piatok 16.00 - 18.00;

·         Dolná Breznica:  v pondelok od 15.30 - 17.00.

Spovedanie chorých k 1. piatku:

·         pondelok: 15.00 Dolná Breznica

·         utorok:           8.00 Lednické Rovne - Námestie slobody, Uhrovecká, Jilemnického ulica a Horenická Hôrka.

·                                             štvrtok:        8.00 Medné, 8.30 Lednické Rovne - Záhradná, Medňanská, Sokolská a Májová ulica.

Mariánske večeradlo: bude v nedeľu o 7.10 v Lednických Rovniach a o 14.00 v Dolnej Breznici.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší filiálnom kostole:

Pondelok

17.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Chudej, Hromádkovej a Hornej

3. veľkonočná

nedeľa

9.15

za + Kamila, Františku Martišových, za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Martišovej

 

Zbierka na stavbu novej fary: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č.16 (v Dolnej Breznici č. 11), Pán Boh odplať

a požehnaj ich snahu a úsilie.        

 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2020 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.