Náhodný obrázok


Jaslickova 7

Domov arrow Farské oznamy arrow 5. pôstna nedeľa - 7. apríla 2019
5. pôstna nedeľa - 7. apríla 2019 Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 08 apríl 2019
Farské oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť Kvetnú nedeľu, ktorou sa začína Veľký týždeň. Na každú sv. omšu Kvetnej nedele si môžete priniesť na požehnanie ratolesti, pripomínajúce vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. Nadšené davy stínali palmové ratolesti a dávali ich pred Krista na cestu, ktorou prechádzal. U nás sú palmové ratolesti nahradené prútikmi vŕby - bahniatkami, ktoré ako prvé, javia znaky nového života. Z požehnaných bahniatok sa pripravuje popol, ktorý sa používa ako znak pokánia na Popolcovú stredu. Pučiaca ratolesť je znakom života, ktorý sa rozvíja. Palma je i znakom víťazstva, mučeníci sú vyobrazovaní s palmovými ratolesťami v rukách. Posvätené ratolesti sa môžu v domácnosti pripevniť k obrazom svätých, prípadne vložiť do vázy.

Kríže a obrazy sa zahaľujú: od dnešnej 5.pôstnej nedele, čím sa naznačuje liturgické sústredenie na utrpenie Ježiša Krista. V dobe románskeho slohu v 11. storočí vznikali kríže, na ktorých stál Kristus s bohato zdobenou kráľovskou korunou, ktoré boli skôr prejavom Kristovho víťazstva, než utrpenia. Preto sa začalo s ich zahaľovaním. Ďalšie vysvetlenie zahaľovania krížov vychádza zo slov Jánovho evanjelia: „Nato dvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“

Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude  v utorok: vo farskom i filiálnom kostole v rovnakom čase od 11.00 - 12.30 a od 14.00 - 16.00. Kompletný rozpis spoločných sv. spovedí v dekanáte Púchov je k dispozícii vo výveskách a na web stránke farnosti. Vzhľadom k požiadavke Sv. Otca, aby sme ako spovedníci boli v tomto čase čo najviac k dispozícii kajúcnikom, sme sa my, kňazi dekanátu dohodli, že počas spoločného spovedania budú bývať sv. omše pokiaľ to bude možné len ráno. Preto sv. omša v sobotu ráno bude v rovnakom čase ako počas dní v týždni, čiže o 7.00. Sv. omša v Dolnej Breznici bude v pondelok o 16.15.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

7.00

za + členov rodiny Piatrikovej a Barcíkovej

Utorok

7.00

za + Štefana Drienika, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre manželku a deti

Streda

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Alojza, dcéru Danielu, synov Miroslava, Jána, členov ich rodín, za + Máriu Frankovú, Jaroslava a Jozefa Púryho

Štvrtok

7.00

za + Viktora, Pavla, Júliu Jánoškových, Jozefa, Annu Frankových, Justínu Ostradickú, Štefana, Pavlínu, Michala a Štefana Žákových

Piatok

7.00

na úmysel

Sobota

7.00

za Boží ľud

Kvetná nedeľa

8.00

za + Jozefa a Máriu Krajčových

10.30

za + Máriu, Jána Jantákových, Donáta a Annu Vráblových

Detské sv. omše: v budúcom týždni kvôli spoločnému spovedaniu v dekanáte nebudú.

Kvetný víkend: je stretnutie mládeže ktoré bude v Žiline u Saleziánov 13. - 14. apríla. Témou víkendu bude Máriina odpoveď na anjelovo zvestovanie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Program víkendu, registrácia a podrobnejšie informácie sú uvedené na facebooku.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom: je dnes, Pán Boh odmeň a požehnaj váš život za prežívanie súcitu a spolupatričnosti.

Úplné odpustky v pôstnom období je možné získať:

·         modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami za obvyklých podmienok;

·         modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po sv. prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného.

Pobožnosť krížovej cesty bude v budúcom týždni:

·         v Lednických Rovniach a v Mednom v nedeľu o 14.00;

·         v Dolnej Breznici v nedeľu o 14.00 a v pondelok kvôli posunutej sv. omši už o 15.40.

Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Jasenica prijať: Matej Ďurčík pochádzajúci z farnosti Lednické Rovne a Paulína Danižíková, pochádzajúca z farnosti Jasenica. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo filiálnom kostole:

Pondelok

16.15

za + Alberta Mönicha, rodičov Mönichových a Ivanišových

Kvetná nedeľa

9.15

za + Jozefa, Pavlínu Hlohovských a synov

 

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 13 (v Dolnej Breznici č. 7 a 8), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2020 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.