Náhodný obrázok


PSP 17

Domov arrow Farské oznamy arrow 7. nedeľa - 24. februára 2019
7. nedeľa - 24. februára 2019 Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Nedeľa, 24 február 2019
Farské oznamy V liturgickom týždni budeme sláviť: 8. nedeľu.

Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.00 v Dolnej Breznici a o 18.00 v Lednických Rovniach s nácvikom spevu 20 minút pred sv. omšou v sakristii.

Sv. omša v sobotu v Lednických Rovniach: bude o 15.00 slávená so sobášom s platnosťou na nedeľu, sv. omša večer nebude.

Sviatosť manželstva chcú v Lednických Rovniach prijať:

·     Rudolf Pilarčík, pochádzajúci z farnosti Košice - Západ a Andrea Chutková, pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne;

·  Michal Bartošek, pochádzajúci z farnosti Dubnica nad Váhom a Lucia Friščáková, pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne.

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

 Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

za † Miroslava Mikulu, brata Karola, rodičov, Jána Gelačáka a rodičov

Utorok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Homolovej

Streda

7.00

na úmysel

Štvrtok

7.00

za † Ľudovíta Galbavého na počesť 9. výročia, vnuka, brata, rodičov,

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre deti a vnúčatá

Piatok

18.00

za † rodičov Gorelkových, súrodencov, švagra, starých rodičov a svokrovcov

  Sobota

15.00

za Boží ľud a snúbencov

8. nedeľa

8.00

za † Jána, Miroslava, Antona Ježových a rodičov

10.30

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre manželov Ježových pri príležitosti 30. výročia sobáša, za † členov rodiny Karasovej a Ježovej

Sv. spoveď k 1. piatku:

·      Lednické Rovne: v utorok, v stredu a vo štvrtok pol hodinu pred sv. omšou, v piatok 16.00 - 18.00;

·      Dolná Breznica:  v pondelok od 15.30 - 17.00.

Spovedanie chorých k 1. piatku:

·                                  pondelok: 8.00 Lednické Rovne - Námestie slobody, Jilemnického, Uhrovecká, Sokolská, Medňanská a Záhradná ulica, 15.00 Dolná Breznica.

·                                             piatok:          8.00 Medné, 8.30 Lednické Rovne - Májová ulica.

Mariánske večeradlo: bude v nedeľu o 7.10 v Lednických Rovniach a o 14.00 v Dolnej Breznici.

 Deň, čas a úmysel sv. omší vo filiálnom kostole:

Pondelok

17.00

za † Jozefa Trošku, syna Jozefa, rodičov Troškových a Čepeľových

8. nedeľa

9.15

za † členov rodiny Čerňanovej, Čepeľovej a Balážovej

2. zbierka na novú faru: sa uskutočnila minulý víkend. Váš milodar dosiahol výšku 1365 €, individuálni darcovia prispeli sumou 220 €, čo je celkom 1585 €. Po prirátaní doteraz vyzbieraných prostriedkov v hodnote 2555 €, je celková suma vyzbieraných peňazí na novú faru 4140 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Teologická fakulta Trnavskej  univerzity so sídlom v Bratislave: otvára študijné programy kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom a magisterskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca. Viac info na tftu.sk.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 6 (v Dolnej Breznici č. 1), Pán Boh odplať

a požehnaj ich snahu a úsilie.   

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2020 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.