Náhodný obrázok


Put2009mladi 14


Domov arrow News arrow Farské oznamy arrow 1. adventná nedeľa - 2. decembra 2018
1. adventná nedeľa - 2. decembra 2018 Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 03 december 2018
Farské oznamy V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         v pondelok spomienku na sv. Františka Xaverského, kňaza;

·         v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi;

·         vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Mikuláša, biskupa;

·         v sobotu slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok, sv. omše budú ako v nedeľu, vigílna sv. omša bude v piatok o 18.00;

·         2. adventnú nedeľu, ktorá má titul biblická nedeľa.

Detská sv. omša: bude v pondelok o 18.00 iba v Lednických Rovniach s nácvikom spevu 15 minút pred sv. omšou v sakristii. Deti z Dolnej Breznice sa nemusia zúčastniť detskej sv. omše v L. Rovniach.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

za zdravie, Božiu pomoc,Božie vedenie pre členov rodiny Körmendyovej

Utorok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc,Božie vedenie pre Milana a členov rodiny

Streda

7.00

za + členov rodín Bajzíkovej, Válkovej, Drličkovej a Krivošovej

Štvrtok

7.00

za + Emila na počesť 1. výročia, Františka, Júliu a Františka Slabých

Piatok: vigília zo sviatku

18.00

za + rodičov Strhákových a Velikých

Sobota:

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

8.00

za + Amáliu Burdejovú, Milana, členov rodiny Fedorovej,

Burdejovej a Slivkovej

10.30

za Boží ľud

2. adventná

nedeľa

8.00

za + Dalibora Vanku a Daniela Seilera

10.30

za Boží ľud

           

 

Ostražitosť v súvislosti so žiadosťami o finančnú pomoc: je aktuálna najmä v stále blížiacom sa čase Vianoc, kedy môžeme pozorovať stúpajúci počet ľudí, či rôznych organizácií, ktorí sa snažia oslovovať nás osobne na ulici, pred vstupom do nákupných centier, telefonicky, písomne, či elektronickou poštou. Žiadajú nás o finančný príspevok pre niekoho, kto je chorý, nevládny, či akokoľvek trpiaci, často apelujúc na náš súcit, či vierovyznanie. Ich žiadosť je často sprevádzaná vytváraním tlaku na naše kresťanské cítenie a svedomie. Cieľom tejto výzvy nie je urobiť za vás rozhodnutie, či prispieť, alebo nie. Cieľom nie je ani vyjadriť sa, či sú ich príbehy pravdivé a žiadosti opodstatnené, alebo vymyslené a preto podvodné. Cieľom tejto výzvy je posilniť a ochrániť vaše svedomie pred manipuláciou. Jednou z možných reakcií je vysvetliť tým, ktorí vás oslovia so žiadosťou o príspevok, že naše charitné aktivity spravuje a organizuje diecézna charita. Pravidelne prispievate v zbierkach na aktivity slovenskej katolíckej charity, ako je tomu i dnes. Každý váš príspevok je veľkou pomocou trpiacim a zápasiacim o denné prežitie. Katolícka charita pravidelne vydáva správu o tom, kde boli použité vaše milodary. Takisto podporujete aktivitu erka Dobrá novina, kde obetujete svoje milodary koledníkom, ktorí navštívia váš príbytok v čase Vianoc. Aj vďaka vám sa  podarilo zachrániť a zmeniť mnoho životov. Vďaka vašim milodarom v Dobrej novine bolo možné v uplynulom roku vybudovať vodné dielo v Turkane v Keni a zachrániť mnoho ľudí od smrti smädom. Aj vďaka vám sa zriadilo Centrum sv. Antona v Rwande, slúžiace na socializáciu detí z ulice. Vďaka vám boli zachránené životy mnohých migrantov, mnohých detí a tých najúbohejších. Celkovo bolo podporených 26 projektov Dobrej noviny v Etiópii, Južnom Sudáne, Rwande, Keni, Kamerune a Ugande. Takisto ste pred časom obetovali svoje potraviny v potravinovej zbierke, ktorú organizovala diecézna charita v spolupráci s Tescom. Aj vďaka vám sa podarilo vyzbierať 24 ton produktov v hodnote 40 tisíc €. Aj vďaka tejto obete ste umožnili mnohým rodinám mať radostnejšie Vianoce. Tieto skutočnosti uvádzame iba z jediného dôvodu, aby ste nemali obavy povedať tým, ktorí apelujú na vaše svedomie, vieru a charakter nasledovné: „Prepáčte, ale ja som už prispel / prispela v zbierke na charitu a prispejem aj koledníkom v Dobrej novine. Ak chcete, obráťte sa so svojim problémom na tieto organizácie a hľadajte riešenie spolu s nimi.“ Vy milí veriaci robíte aj v tejto oblasti veľa, za čo vám patrí hlboká vďačnosť a hojné nebeské požehnanie.

Jesenná zbierka na charitu: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať charitné úsilie Cirkvi.

Prvé stretnutie koledníkov Dobrej noviny: bude v utorok o 16.00 v dolnej budove ZŠ. Deti, prineste si so sebou na stretnutie flauty.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo filiálnom kostole:

Sobota: Nepoškvrnené počatie Panny Márie,  prikázaný sviatok

9.15

za + Štefániu, Antona Kučiakových

a rodičov Zuzíkových

2. adventná nedeľa

9.15

za + Ivana Fojtíka, rodičov Dubových a Fojtíkových

       

 

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude 18. decembra v utorok: vo filiálnom i farskom kostole v rovnakom čase od 11.00 - 12.30 a od 14.00 - 16.00. Kompletný rozpis spoločných sv. spovedí v dekanáte Púchov je k dispozícii vo výveskách a na web stránke farnosti.

Sv. spoveď k 1. piatku:

·         Lednické Rovne: v utorok, v stredu a vo štvrtok pol hodinu pred sv. omšou, v piatok 17.00 - 18.00;

·         Dolná Breznica:   v pondelok od 16.30 - 17.00.

Spovedanie chorých k Vianociam a k 1. piatku: 

·         pondelok: 8.30 Lednické Rovne - Námestie slobody, Sokolská, Uhrovecká a Jilemnického ulica, 

9.45 Horenická Hôrka, 15.00 Dolná Breznica;

·         štvrtok:         8.30 Lednické Rovne - Rovňanská, Záhradná a Medňanská ulica;

·                                       piatok:      8.30 Lednické Rovne - Súhradka a Májová ulica.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 11 (v Dolnej Breznici č. 4), Pán Boh odplať

a požehnaj ich snahu a úsilie. 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2019 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.