Náhodný obrázok


Surab1 25

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Kto je Online

Anketa

Ako sa Ti páči naša stránka (ohodnoť od 1-5, 1 je najlepšia)
 

Navštívilo nás

Návštevníkov: 3673763

Domov
Posolstvo 8. diecéznej púte starých rodičov Lednické Rovne Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 24 júl 2017
Posolstvo 8. diecéznej púte starých rodičov vo farnosti Lednické Rovne

 Uplynulý víkend (22.7-23.7.2017) sa vo farnosti Lednické Rovne v areáli pútnického miesta pri kaplnke sv. Anny konala 8. diecézna púť starých rodičov žilinskej diecézy. Púť navštívil veľký počet pútnikov, mnohých z nich v nedeľu na slávnostnú sv. omšu priviezol historický vlak, špeciálne vypravený pre túto príležitosť. Zo železničnej zastávky v Pruskom pristúpili do vlaku k pútnikom aj žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a farár z Lednických Rovní Stanislav Stolárik, organizátor púte. Púť sa začala v sobotu podvečer a po nočnom mládežníckom programe vyvrcholila v nedeľu slávnostnou sv. omšou o 10.00, ktorú celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

V úvode svojej homílie vykreslil trpkú, no zároveň častú realitu vzájomných medziľudských vzťahov, ktoré sú povrchné, vyjadrujúce nenaplnenosť, smútok, zahľadenosť do seba, či stagnáciu na mŕtvom bode. Takýto jav možno pozorovať nielen v konvenčnéých spoločenských vzťahoch, ale aj v základných medzi rodičmi a deťmi, či manželmi. Dôsledkom takýchto plytkých a labilných vzťahov je častokrát ich rozpad. Odpoveďou na takúto prázdnotu života je otvoriť svoje oči, uši a srdcia Božiemu slovu. Samotní učeníci mohli počuť z úst Pána slová: „Blahoslavené sú vaše oči, že vidia a vaše uši, že počujú“. Boli blahoslavení preto, že na vlastné oči videli a počuli, ako sú Ježišovým slovom tí, ktorí ho hľadali uzdravovaní. Videli a počuli, ako sú zázračnými znameniami potvrdzované slová tohto muža, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo.  Je to zrejmý prejav Božej milosti, zhmotnenej v Ježišovi, ktorý prišiel medzi nich ako Mesiáš. To mohli apoštoli priamo vidieť a počuť. A nielen oni, ale všetci ľudia, ktorí vtedy Ježiša vídali a počúvali. Niektorí ho prijali, no niektorí ostali slepí a hluchí.  Takéto dvojaké videnie a počutie možno badať i dnes. Niektorí zostanú skeptickí, iní vidia v Ježišovom slove cestu k pochopeniu tajomstiev Božieho kráľovstva. A práve tí, ktorí to objavujú, sú tak ako apoštoli blahoslavenými. Cirkev vzťahuje toto blahoslavenstvo na rodičov Panny Márie sv. Joachima a Annu. V ich dome ich sprevádzala svojou láskou a vierou. V ich dome sa naučila počúvať Pána a nasledovať jeho vôľu, čo potvrdila aj neskôr, keď v poslušnosti prijala poslanie byť matkou Božieho syna, ktorého potom odovzdala svetu ako najvzácnejší dar. Tak možno vnímať vzácnu hodnotu rodiny ako privilegovaného miesta pre šírenie viery. Je to prvá škola života, kde sa každý človek učí otvárať dobru, ale aj zlu. Poslušnosť človeka má svoj základ v poslušnosti Bohu, čo potvrdila svojim postojom Panna Mária i jej syn Ježiš Kristus. Rodičom, ktorí neslúžia Bohu sa nepodriaďujú ani ich deti. Preto v našich rodinách majú dôležitú úlohu nielen rodičia, ale i starí rodičia, ktorých prítomnosť je nielen bohatstvom rodiny, ale i celej spoločnosti. Sú skúsenými odovzdávateľmi dedičstva ľudskosti a viery, ktorá je nevyhnutná pre každú spoločnosť.

V závere otec biskup upriamil pútnikov na skutočnosť, že vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom pastierikom, deťom a vyzývala ich na modlitbu svätého ruženca. Je to geniálny projekt nielen pre minulé storočie, ale i pre súčasnosť. Aj my sme pozývaní k modlitbe svätého ruženca a k dobrovoľným obetám za obrátenie hriešnikov, za pokoj v rodinách a za ich posvätenie. Je to program pre naše rodiny, ktorý nám ponúka pracovať na formovaní jej členov ako i celej ľudskej spoločnosti. Otec biskup sa poďakoval pútnikom za ich účasť na púti aj napriek nestálemu počasiu. Aj to je prejav túžby modliť sa a vyjadrením dobrovoľnej obety.

Autor príspevku: Stanislav Stolárik, farár Lednické Rovne

 

 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2021 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.