Náhodný obrázok


LeopoldSlaninka 7

Farské oznamy(1.adventná nedeľa 2. decembra) Tlačiť E-mail

Image

Filiálky: Dolná Breznica, Horenická Hôrka, Medné


Liturgický  kalendár:

Po– Sv. Františka Xaverského, kňaza, sp.
So – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, sl.
Ne - 2. adventná

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

 
18
.00

 
7.00

   
7.00

 
17.00 D.B
18.00  

 
17.30

 

   
 18.00

 8.05
9.30  D.B
11.00

 
Úmysly sv. omší

Pondelok

18.00

Na úmysel

Utorok

7.00

Za + Eduarda Bajzíka a rodičov

Streda

7.00

 Za zdravie a B. p. pre Máriu

Štvrtok

17.00

18.00

 Za + r. Bajzíkových , r. Krivošových , r. Valkových a Vladimíra
Na úmysel

Piatok

17.30

 Za + Jozefa a Katarínu Pupákových

Sobota

18.00

Za zdravie a B. p. r. Tomanovej   

Nedeľa

8.05
9.30
11.00

Za + Jozefa Valentu
Za farnosť a dobrodincov farnosti
Za + Pavla a Vilmu Hantákových

 Ostatné oznamy:

** Dnes je zbierka na charitu.
** Spovedanie na prvý piatok:

Po – o 13.00 hod. do 14.00 hod.  mládež

Št – Doobeda - domov dvôchodcov  a od 16.00 – v Dolnej Breznici
Pia – Doobeda – chorých po farnosti a od 16.00 – vo farskom kostole
Vo štvrtok o 16.00 hod.bude nácvik detského spevokolu v Centre.

** Upratuje skupina č.14.

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude 18.12.


Pán Boh zaplať za všetky modlitby a milodary.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileá, prajem hojnosť Božieho
požehnania.

 

 

 
< Predchádzajúca
© 2019 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.