Náhodný obrázok


PutMladi 8

Domov arrow Otázky a odpovede arrow Otázka a odpoveď č.1
Otázka a odpoveď č.1 Tlačiť E-mail
Napísal Správca Farnosti   
Streda, 08 apríl 2009
1.    Som katolíčka a nemôžem pristupovať k sviatosti zmierenia a k sviatosti eucharistie. Zavinila som si to sama, ale veľmi rada by som znovu obnovila túto sviatosť. Som rozvedená a druhýkrát vydatá. Prvé manželstvo bolo spečatené sobášom v kostole, druhé civilne. Dôvodom rozvodu prvého manželstva bol manželov alkoholizmus a ďalšie dôvody. Bola by som veľmi rada, keby som si mohla splniť svoj sen a mohla pristupovať ku sviatosti zmierenia. Rada by som vedela, či je možné v tejto veci pomôcť.
 
 
Rozvedení a znova zosobášení ... aj týmto ľuďom je potrebné ponúkať prostriedky spásy.
... Je naozaj rozdiel medzi tými, čo sa usilovali zachrániť prvé manželstvo, a boli celkom nespravodlivo opustení, a tými, čo z vlastnej ťažkej viny rozvrátili platné manželstvo...
Prvý krok ponuky prostriedkov spásy spočíva v tom, že rozvedeným je potrebné pomáhať starostlivou láskou sa zbavovať ich pocitu, že sú odlúčení od Cirkvi, lebo aj oni, ako pokrstení, môžu a vlastne sa majú zúčastňovať na jej živote. Treba ich povzbudzovať, aby počúvali Božie slovo, zúčastňovali sa na obete sv. omše, vytrvalo sa modlili, konali skutky lásky a napomáhali podujatiam miestneho spoločenstva v prospech spravodlivosti, vychovávali svoje deti v kresťanskej viere, pestovali ducha kajúcnosti a skutky pokánia, a tak si deň čo deň vyprosovali Božiu milosť. Cirkev sa má za nich modliť, posilňovať ich, ukázať im, že je milosrdnou matkou, a tak ich udržiavať vo viere a nádeji.
K tomu i reakcia milánskeho arcibiskupa: „Milánsky arcibiskup adresuje list párom“:

Cirkev nezabúda ani neodmieta rozvedených a tých, ktorí vstúpili do druhého manželstva, potvrdil Milánsky arcibiskup.
Kardinál Dionigi Tettamanzi to potvrdil v pastierskom liste adresovanom rozvedeným a tým, ktorí vstúpili do manželstva po druhýkrát pod názvom „Pán je blízko zlomeným srdciam“.

„Skutočnosť, že tieto vzťahy sú často prežívané s veľkým zmyslom pre zodpovednosť a s láskou medzi manželmi a k deťom, berie Cirkev a jej pastieri do úvahy," píše kardinál. „Je chybou myslieť si, že norma upravujúca pristupovanie k eucharistii znamená, že rozvedení a znovu ženatí/vydaté sú vylúčení zo života viery a lásky, ktorú prežívame vrámci cirkevného spoločenstva."

Určite, „život kresťana dosahuje svoje vyvrcholenie v plnej účasti na Eucharistii, avšak nie je obmedzené na tento vrchol“, hovorí.

Kardinál požiadal rozvedených a tých, ktorí druhýkrát vstúpili do manželstva, aby „sa zúčastňovali života viery vo svätej omši,“ napriek tomu, že nemôžu prijímať. „Bohatstvo života cirkevného spoločenstva je dostupné aj tým, ktorí nemôžu pristúpiť k svätému prijímaniu." potvrdzuje.

73-ročný kardinál hovorí, že Cirkev dúfa, že títo manželia "budú aktívnou prítomnosťou a v ochote slúžiť tým, ktorí ich pomoc potrebujú, "počnúc výchovnými úlohami, ktoré majú ako rodičia.

Podľa kardinála Tettamanziho bol tento list písaný s cieľom vyvolať dialóg […] pokúsiť sa zistiť, aký je váš každodenný život a dať príležitosť pýtať sa.

"Cirkev na teba nezabudla, ani ťa neodmietla, ani ťa nepovažuje za nehodného," píše ďalej kardinál. "Pretože pre Cirkev a pre mňa, ako biskupa, ste milovanými sestrami a bratmi."

Kardinál dodáva, že keď sa manželstvo rozpadáva, Cirkev trpí: "Prečo Pán dopúšťa rozpad spojenia, ktoré je predobrazom jeho úplnej, oddanej a nekonečnej lásky?“"
"Keď sa toto spojenie preruší, Cirkev sa v určitom zmysle stáva chudobnejšou a žiarivý znak, ktorý by mal byť motívom radosti a útechy je jej odňatý."

Miláno, Taliansko, 24. januára 2008
Pritom však Cirkev zotrváva vo svojej doterajšej praxi, založenej na Svätom písme, že nepripúšťa k eucharistickému prijímaniu tých veriacich, ktorí sa po rozvode znova zosobášili. Sami totiž bránia tomu, aby boli pripustení, nakoľko ich stav a životné okolnosti sú v objektívnom rozpore s tým zväzkom lásky medzi Kristom a Cirkvou, ktorý sa práve v Eucharistii naznačuje a uskutočňuje. Okrem toho je tu aj iný osobitný pastoračný dôvod: keby sa takéto osoby pripustili k Eucharistii, veriacich by to uviedlo do pochybností a neistoty ohľadom učenia Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva.
Zmierenie vo sviatosti pokánia, ktoré otvára cestu k Eucharistii, sa môže udeliť len tým, ktorí ľutujú, že porušili znamenie zmluvy a vernosti s Kristom a sú úprimne ochotní viesť taký život, ktorý nie je v rozpore s nerozlučiteľnosťou manželstva. To v skutočnosti vyžaduje, aby sa muž a žena, ktorí z vážnych príčin, ako je napríklad výchova detí, nemôžu splniť požiadavku vzájomného rozchodu, zaviazali, že budú žiť v úplnej zdržanlivosti, čiže zdržia sa aktov, ktoré sú manželstvu vlastné. Rovnako úcta k sviatosti manželstva, ako aj ohľad na manželov a ich rodiny i na spoločenstvo veriacich zakazuje všetkým duchovným pastierom konať pre rozvedených, ktorí uzatvárajú nový sobáš, akýkoľvek obrad, nech by ich k tomu viedli akékoľvek dôvody alebo pastoračné zámienky. Tieto obrady by totiž pôsobili dojmom nového sviatostného a platného sobáša a uvádzali by do omylu o nerozlučiteľnosti prvého sviatostne uzavretého manželstva.
Týmto počínaním Cirkev vyznáva svoju vernosť Kristovi a jeho pravde. Súčasne sa však matersky správa aj k svojim deťom, najmä k tým, čo boli bez vlastnej viny opustení svojím vlastným zákonitým manželom. Cirkev okrem toho pevne verí, že všetci tí, čo sa vzdialili od Pánovho príkazu a v takom stave aj teraz zotrvávajú, môžu dostať od Boha milosť obrátenia a spásy, ak vytrvajú v modlitbe, pokání a láske.
 
                                                                                                 správca  farnosti
 
< Predchádzajúca
© 2019 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.