Náhodný obrázok


BozieTelo 8


Domov arrow News arrow Posledné novinky arrow Llektorát a akolytát - bohoslovec Martin Hruška
Llektorát a akolytát - bohoslovec Martin Hruška Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 21 január 2009

V máji 2008 prijal náš bohoslovec Martin Hruška  lektorát
 tiež v  októbri 2008 prijal funkciu akolytátu

Lektor

Už podľa veľmi starej cirkevnej tradície, v súlade s rozdelením liturgických funkcií, biblické čítania prednáša lektor, ktorý vykonáva svoju vlastnú funkciu aj v prípade, že sú na liturgii prítomní aj posluhujúci vyššieho stupňa. Od čias Tertuliána patrí lektor medzi duchovenstvo. Má byť náležite pripravený a schopný dobre predniesť text.
Keď číta lektor vtedy je zrejmé, že aj celebrant patrí k poslucháčom Božieho slova. Lektor môže predniesť úmysly všeobecnej modlitby a niekedy aj žalm. Lektor má milovať Sväté písmo, študovať ho a často ho čítať.
Dnes sa lektorát chápe ako služba (ministerium) – ministérium lektorátu.
Image
Image

Akolyta
Akolytovo (gr. akoluthos, spoločník, sluha) miesto je pri oltári, má pomáhať kňazovi a diakonovi. Pri slávnostných omšiach nesie kríž. Po modlitbách veriacich položí na oltár posvätné nádoby a misál. Ak treba pomáha kňazovi pri prijímaní obetných darov, v mimoriadnom prípade môže vysluhovať Eucharistiu, po prijímaní pomáha kňazovi alebo diakonovi pri čistení posvätných nádob. Akolyta môže viesť aj eucharistickú pobožnosť bez udelenia požehnania.

Image
Image
Obrady udeľovania ministérií – služieb v Cirkvi.
Ako a kto udeľuje službu lektorátu? – udeľuje ju biskup. Deje sa to cez obrad uvádzania do tejto služby pri sv. omši, alebo počas Bohoslužby slova po evanjeliu slovami: „Nech pristúpia tí, čo majú byť ustanovení na službu lektorov“. Kandidát odpovie: „Tu som“. Nasleduje modlitba a odovzdanie Písma. „Prijmi knihu Písma svätého a verne podávaj ďalej Božie slovo, aby ono čím viac pôsobilo v srdciach ľudí“. Amen.
Ako a kto udeľuje službu akolytu? – služba akolytu sa udeľuje tak, ako lektorovi iba s tým, že sa odovzdá nádoba s chlebom (alebo s vínom) so slovami: „Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi“.
Kto môže prijať ministérium lektorátu a akolytátu? – môže prijať kandidát kňazstva.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2020 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.