Náhodný obrázok


Ples2008 21

Domov arrow História farnosti arrow Kňazi vo farnosti
Kňazi farnosti Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 25 júl 2008

Kňazi vo farnosti Lednické Rovne

Lednické Rovne od svojich začiatkov patrili pod farnosť Lednica, ktorá už v XIV. storočí mala faru, lebo sa pokladá iba za samozrejmé, že súčasne s hradom sa staval aj kostol a fara. V časoch protestantizmu faru ovládali evanjelickí duchovní Juraj Kromholz, Matej Javorník, Ján Pannitoris a Mikuláš Drábik
Prvým spomínaným katolíckym farárom v Lednici je Ján Šimonovič (asi 1683 -1689). V roku 1704 sa spomína druhý, Pavol Stupkovský, .
Všetky pramene zanikli v Lednici dňa 30. apríla 1714, kedy vypukol požiar a zhorelo takmer celé mestečko. Zhoreli všetky matriky a skoro všetky úradné spisy fary.

Po požiari pôsobili títo duchovní v Lednici:

Štefan Felix od 15. júna 1714 do 14. januára 1731
Štefan Jankovič od 15. januára 1731 do 14. júla 1735 (vtedy sa postavil kostol v Lednici - posvätený v roku 1735)
Jozef Fedor od 15. júla 1735 do 23. júna 1743
Gašpar Vinczy od 24. júna 1743 do 1. októbra 1748
Michal Petrík od 1. októbra 1748 do 31. marca 1749
Ondrej Blaho od 8. apríla 1749 do 28. februára 1751
 Ignác Horváth od 3. marca 1751 do 20. februára 1753
Juraj Korček od 25. februára 1753 do 10. augusta 1753
František Birínyi od 15. augusta 1753 do 19. októbra 1756
Juraj Mitošinka od 2. novembra 1751 do 20 apríla 1766
Adam Letko od 16. mája 1766 do 30. mája 1774
Ján Rosinskýod 1. júna 1774 do 25. apríla 1776
František Nejedlý od 1. mája 1776 do 30. októbra 1783
Karol Szajtler od 1. novembra 1783 do 15. novembra 1789

V roku 1809 za vlády Jozefa II. boli utvorené od Lednickej farnosti dve nové:

 • Lednické Rovne s filiálkami Dolná Breznica, Horenice, Hôrka, Medné, Prečinská Lehota
 • Zubák bez filiálok.
Pavol Siládi (Szillagyi) 1788 -1811
Štefan Kačkovič (Kacskovits) 1810 -1836
Ján Prekop (Prekopp) 1836 -1852
Ján Ružička 1852 -1855
Ján Belliš (Belliss) 1855 -1886
Michal Slaninka (Szlanyinka) 1886 -1913
Augustín Mišík 1913 – dočasný správca farnosti
Gejza Horváth (Geysa) 1913 -1918
ThDr. Jozef Kološ  1918-1934
Anton Posluch - administrátor farnosti
Alexander Laudon 1935 – 1940
Alojz Beňuš 1941 - 1953
profesor Koloman Grman 1953 - 1959
Anton Domin 1959 - 1970
ThDr. Andrej Paldan 1970 - 1984
Ladislav Kiška1984 - 1985
Maximilián Nosál 1985 - 1990
Mgr. Dominik Gurín 1990 - 1992
Mgr. Pavol Gavenda 1992 - 2001
PhDr. Mgr. Jozef Šamaj  2001 - 2008
Mgr. Staniskav Stolárik  2008 - 2019
Mgr. Miroslav Janás 2019 - trvá
 • ThDr. Jozef Kološ (* 1885 - † 1961) sa veľa venoval kazateľskej činnosti, čo dokazujú jeho literárne diela, ktoré vyšli tlačou. Sú to:   w Apológiax Cirkvi v kňazoch – 116 strán, v roku 1937,   w Fakľový pochod večných právd, dva diely – 634 strán, v roku 1938  w Čo sa, ľud môj, robí s tebou? – 150 strán, v roku 1940  w Flectamus genua(kázne o Najsvätejšej Sviatosti) – 202 strán, v roku 1942  w Cantabo(kázne a spovede) – 189 strán, v roku 1944. Okrem toho, mnohé jeho kázne boli uverejnené v rozličných cirkevných časopisoch. Skrýval sa pod menom Dr. Rybanský. Vo vedomí farníkov zostáv stále na neho živá spomienka, nakoľko počas jeho pôsobenia bol postavený terajší kostol. Po jeho odchode z Lednických Rovní mala táto farnosť 15 a pol mesiaca, t.j. od 1. augusta 1934 do 15. novembra 1935 iba administrátora, ktorým bol Anton Posluch.
 • dp. Anton Posluch (od 1. augusta 1934 do 15. novembra 1935 pôsobil ako administrátor vo farnosti)
  Bol rodák z Vysokej nad Kysucou Pôsobil Dolný Hričov ako kaplan 1931-1934 kde v Pačtina Závada   učil náboženstvo 1931-1934
  Čierna Lehota Anton Posluch1935-1936  kaplán
  TRENČIANSKA TEPLÁ    1936-1937 – kaplán
  Farnosť sv. Jána Nepomuckého HORNÉ SRNIE 1937 – 1948 kde v 1937 začal z prestavbou kostola ktorý bol vysvätený 5. septembra 1943
 • Deviatym farárom obce Lednické Rovne sa stal dp. Alexander Laudon. Tu pôsobil od 15. novembra 1935 do 8. októbra 1940. Narodil sa 5. fenruára (júla?) 1894 v Topoľčanoch, vysvätený bol 1. februára 1918 v Nitre. Ako kaplán pôsobil V Dlhom Poli a v Turzovke, v r. 1920 v Terchovej a Žilina, kde sa stal v r 1922 na jeden rok administrátorom tejto farnosti. V r. 1923 bol opäť kaplánom v Žiline, v r. 1924 kaplánom v Oščadnici a administrátorom  v Oponiciach, v r. 1925 administrátorom v Púchove, v r. 1927 v Púchove aj v Dohňanoch súčasne a koncom tohto roku bol ustanovený za kaplána do Rajca, v r. 1928 do Považskej Bystrice a neskôr do Bytče, kde bol kaplánom do r. 1932, kedy sa stal administrátorom v Strečne, po roku, t.j. v r. 1933 v Horných Lefantovciach a o rok na to, t.j. v r. 1934 v Dolnom Hričove. Odtiaľ bol preložený v roku 1935 do  Lednických Rovní. Potom od r. 1940 pôsobil ako farár v Miticiach do r. 1945, kedy bol preložený do Dražoviec. V roku 1952 sa stal Okresným nitrianskym sekretárom  Nitrianskeho okresného dekanátua ako farár z Dražoviec.V roku  1956 sa tejto funkcie zriekol. V roku 1961 odišiel z pastorácie na dôchodok, ktorý prežíval v Nitre. Zomrel 28. februára 1975 v Nitre. Bol kultúrny a osvetový pracovník, verejný činiteľ, publicista, katolícky kňaz.

 • V poradí desiatym, takpovediac jubilujúcim farárom vo farnosti Lednické Rovne bol dp. Alojz Beňuš, ktorý pôsobil v Lednických Rovniach 12 rokov a 8 mesiacov, t.j. presne od 9. októbra 1941 do 21. júna 1953. Narodil sa 13. mája 1909 v Stankovanoch, za kňaza bol vysvätený 18. marca 1934 v Nitre, kaplánom bol v Zákopčí, v Rajci, od r. 1935 v Pruskom , v r. 1937 sa stal administrátorom v Zubáku a v tej istej funkcii pôsobil jeden rok aj v Lednických Rovniach, kde sa stal v roku 1941 farárom. Tu aj zomrel dňa 25. júla 1953. Pochovaný je tu na miestnom cintoríne. V r. 2010 sa vďaka zbierkam veriacich podarilo obnoviť jeho hrob. V matrike zomrelých sú zapísaný aj jeho rodičia. Volali sa Štefan Beňuš a Rozália, rodená Bukvová. Pohreb sa konal dňa 27. júla 1953. Pochovával ho vtedajší púchovský farár, pravdepodobne aj dištriktuálny dekan Viktor Kallay. Ako príčina smrti sa uvádza vitium coris, čo znamená určitú vadu na niektorej chlopni srdca. Doteraz ešte veriaci, ktorí si ho pamätajú, spomínajú, že toto ochorenie mu v nemalej miere umocnila výmaľba kostola od J. Bártu v roku 1952, ktorá nebola najšťastnejším riešením a nepáčila sa ako samému dp. Beňušovi, tak aj veriacim. Táto výmaľba je zachytená na videozázname, ktorý sa dal urobiť skôr, ako sa pristúpilo k obnove interiéru a výmaľbe kostola.
  Počas vojny požiadal ako autor o Imprimatur pre pieseň „Večný Bože, Otče dobrotivý“, ktorá vyjadruje prosbu o pokoj. Ľud ju veľmi rád a nábožne spieval. V priebehu roku 1946 po zasadnutí autonómnej rímsko-katolíckej cirkevnej obce dňa 18. júla 1945 sa vybudovala jeho zásluhou lurdská jaskyňa pri kaplnke sv. Anny. Zatiaľ nemáme zistené, kedy bola presne dokončená a posvätená. Po jeho smrti našu farnosť viac ako jeden mesiac od 21. júna 1953 do 31. júla 1953 zastupovali títo okolití kňazi: dp. Felix Mikuš, farár v Zubáku, dp. Anton Kebis, kaplán v Pruskom, p. Cyril Macák, OFM v Pruskom.

 • profesor  Koloman Grman (*1912  †1990)
  Narodený 23. sept. 1912l v Kuzmiciach,  Teológiu študoval v Nitre, tam bol aj vysvätený r. 1940. Ako kaplán pôsobil v Krásne a Ilave. Počas druhej svetovej vojny bol na talianskom fronte. vojenským duchovným .Od r 1944 kaplán v Kys. N. Meste a v Čadci, profesor na gymnáziu, kaplán v Papradne, niekoľko mesiacov vo väzení. Po rôznych životných peripetiách pôsobil v našej farnosti Lednické Rovne v rokoch 1953 - 1959. V roku 1959 sa stal správcom varínskej farnosti, kde za zložitých podmienok a za pomoci celej varínskej farnosti postavil na mieste starej farskej budovy novú. Pôsobil  tam celých 23 rokov. Po 23 rokoch účinkovania ostal od r. 1982 na dôchodku. Mimo svojho povolania sa intenzívne zaoberal záhradkárstvom a liečiteľstvom bylinami..Zomrel po značných zdravotných ťažkostiach vo Varíne 4. febr. 1990 kde je aj pochovaný. Málokto vie, že ešte ako bohoslovec napísal libreto opery Čalmak, ktorá sa v sezóne 1939 - 40 uvádzala v Slovenskom národnom divadle.

 • Dekan vdp. Anton Domin  kanonik n. o. titulárny nitriansky kanonik; (*1921  †2002)     Narodil sa 7. júna 1921.v Starej Lehote. Za kňaza bol vysvätený 20. 6. 1948. V rokoch  1954-1957 pôsobil ako kňaz vo farnosti Skalité. V našej farnosti pôsobil 1959 - 1970 .  Od roku 1970 už ako dekan pôsobil vo farnosti Trenčín - ORECHOVÉ. Na zaslúžený odpočinokodobral  sa odobral  do Považského Podhradia, kde aj  zomrel 25. apríla 2002 v 81. roku života a 54. roku kňazstva. Pohrebné obrady vykonal v Trenčíne-Orechovom  Mons. Marián Chovanec, nitriansky pomocný biskup, dňa 1. mája 2002.

 • Trinástym kňazom v našej farnosti Lednické Rovne sa stal ThDr. Msgr. Andrej Paldan. Narodil sa 28.februára 1906 v Trenčianskej Teplej. Vysvätený bol 29. júna 1930 v Nitre po absolvovaní teologických štúdií v Olomouci. Jeho kaplánske miesta sú: w od vysviacky do r. 1932 Krásno nad Kysucou, w 1932 vo Varíne a tiež dočasný administrátor Dolná Tižina, w 1934 v Žiline a tiež riaditeľ dievčenskej školy, medzitým získal aj po patričných štúdiách titul ThDr. V roku 1933, w 1936 sa stáva aj profesorom náboženstva v Žiline na gymnáziu.
  Ako farár pôsobil: vo farnosti  Kysucké Nové Mesto až do roku 1948. V tomto 10 – ročnom období zastával od roku 1939 funkciu dištriktuálneho sekretára dekanátu Kysucké Nové Mesto. V roku 194x  dostáva titul čestný dekan, 1943 prijíma úlohu Inšpektora vyučovania náboženstva a v r.1946 sa stáva predsedom ONV Kysucké Nové Mesto!
  v 1948 sa stáva farárom v Žiline, odkiaľ bol preložený o tri roky v r. 1951 do Opatovej nad Váhom, ktorá je teraz už pričlenená k mestu Trenčín. Nebol tu však dlho. Počas jarných prosebných dní  bol v roku 1953 preložený do Slatiny nad Bebravou. w 1968 je farárom v Trenčíne a dištriktuálnym dekanom. O dva roky na to, teda v roku 1970 bol preložený do Lednických Rovní dňa 15. novembra. Rok predtým sa stal členom správneho výboru SSV Trnava. V roku 1980 mu bol udelený titul Msgr. Ako farár tu vládal činne pôsobiť do 28. februára 1984. Ťažká choroba, rakovina, mu už potom nedovolila zastávať takú náročnú úlohu, ako je úloha farára. Býval síce na fare, obetaví veriaci sa o neho starali, až kým neodovzdal svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi dňa 17. marca 1984. Pochovaný bol vo svojom rodisku, v Trenčianskej Teplej.
  Msgr. Paldan ako bohoslovec spolupracoval na preklade 1. dielu Kája Maříka do slovenského jazyka. Taktiež preložil nejakú misijnú poviedku. Politicky bol činný a orientovaný na Mičurovu stranu. V Ružomberku chcel rečniť za túto stranu, ale Ružomberčania mu to nedovolili a tribúnu hodili do rieky Váh.

 • Počas choroby ThDr. Msgr. Andreja Paldana, pohrebu a kým nebol ustanovený nový farár, mal dočasne správu farnosti od 1. marca do 5. apríla 1984 dp.Ladislav Herman, farár v Pruskom, v súčasnosti kanonik v Považskej Bystrici.

 • Kiška Ladislav(1922-2012), kanonik, narodený 8. 12. 1922 v Strážove, vysvätený 6. 5. 1950,
  1950 - kaplán Krásno nad Kysucou,
  1950 - základná vojenská služba - pomocné technické prápory (PTP),
  1954 - kaplán Považská bystrica,
  1956 - kaplán Košeca,
  1957 - kaplán Nitra - Dolné mesto,
  1961 - správca farnosti Rosina,
  1962 - kaplán Kysucké Nové Mesto,
  1963 - správca farnosti Zákopčie,
  1963 - správca farnosti Trenčianska Turná,
  1976- správca farnosti Červený Kameň,
  1980 - čestný dekan,
  Dňa 5. apríla 1984 nastúpil do farnosti Lednické Rovne. Do Lednických Rovní prišiel z farnosti Červený Kameň. Pôsobil u nás jeden a pol roka
  15. októbra 1985 bol preložený do Dubnice nad Váhom (1985-1990).
  1990-2001 pôsobil ako farár v Jarku pri Nitre
  1992 - cirkevný sudca,
  1999 - kanonik,
  2001 - na odpočinku Nitra, príslušný k Nitrianskej diecéze.
  2004 - 2009 sudca cirkevného súdu
  2008 na odpočinku ChD Beckov

  + 19. júla 2012 vo veku nedožitých 90 rokov a v 63. roku kňazstva  zomrel kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly Ladislav Kiška. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bola za zosnulého v nedeľu 22. júla o 15:00 h v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre.

 •  Po dp. Kiškovi nastúpil dp. Mgr. Maximilián Nosál, ktorý bol do 15. októbra 1985 kaplánom v Dubnici nad Váhom. Keďže vtedy tam zomrel jeho tamojší principál, farár a čestný občan Jozef Čakánek, za farára do Dubnice bol ustanovený dp. Kiška a kaplán z Dubnice, Maximilián Nosál, za farára do Lednických Rovní. Bola to v podstate výmena, nakoľko mladému kaplánovi nechceli ešte zveriť takú veľkú farnosť ako je Dubnica.
  Dp. Nosál sa narodil 9. októbra 1954 v Púchove. Je zaujímavosťou, že pokrstený bol tu v Lednických Rovniach. Jeho rodičia tu totiž v tom čase bývali. Vysvätený za kňaza bol 15. júna 1980. Tu pôsobil necelých päť rokov, do 20. februára 1990. Počas jeho pôsobenia bola postavená nová farská budova – okál. Nešťastím bolo, že práve v tom čase tu zhorela spovednica v kostole. Preto tu dp. Nosál už nechcel viac pôsobiť a požiadal o preloženie, ktoré sa uskutočnilo. Odtiaľto nastúpil do farnosti Soblahov(1990-1992). V rokoch (1992-2000)pôsobil  vo farnosti Horné Sŕnie ako administrátor farnosti. V súčasnosti žije na odpočinku v Dubnici n. Váhom.
 
 • Po vdp. Maximiliánovi Nosálovi dňa 21. februára 1990 nastúpil do našej farnosti mladý kaplán z Čadce Dištriktuálny dekan: Mons. Mgr. Dominik Gurín. Pochádza z Ľuborče, narodil sa 14. septembra 1959 v Trenčíne, gymnázium vyštudoval v Trenčíne, ako dvadsaťdvaročný nastúpil do seminára v Bratislave. Po štúdiu teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte prijal svätenie  15.  júna   1986.   Potom pôsobil 4 roky ako kaplán v Čadci, 2 roky spravoval farnosť Lednické Rovne a potom 2 roky Bošácu. Poverenie spravovať Bánovce nad Bebravou dostal 1. júna 1994 a krátko nato bol vymenovaný za dekana dištriktu.
  U nás pôsobil   presne  2  roky  aj   dva   mesiace   do 21. 4. 1992. Začal s generálnou opravou farského kostola a uskutočnil asanáciu starej farskej budovy. Nestihol však všetko uskutočniť za tak krátky čas.

 • Preto ostatné práce čakali na nového farára. Bol to Mgr. Hon. dekan Pavol Gavenda. Farnosť Lednické Rovne prišiel spravovať dočasne na jeden mesiac do konca apríla 1992 z Dohňan. S platnosťou od 1. mája 1992 do 30.6.2001. Narodil sa sa v Trenčíne dňa 19. septembra 1955. Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978 v Bratislave. Jeho svätiteľom bol Msgr. Július Gábriš,  biskup trnavský.
 Po vysviacke  pôsbil ako kaplán v :
Turzovka do 30. júna 1980
Nitre - Horné mesto1. júla 1980 -- októbra 1984  
Potom ako farár:     
Štiavnik  október 1984 - 30. jún 1989
Dohňany 1. júl 1989 – 30. apríl 1992
Lenické Rovne  1.máj 1992 – 30. jún 2001
Trenčianká Turná1. júl 2001  –   1. júl 2004   
Pružina - 1. júl 2004  –  2018
16.9.2005 bol menovaný za honorálneho dekana.
Trenčín - 2018 na odpočinku
 • PhDr. Jozef Šamaj - správca farnosti Lednické Rovne. (2001-2008)
  Od 1.júla 2001nastúpil do našej farnosti. Pochádza z Krásna nad Kysucou. Študoval na gymnáziu. Po štúdiu na teologickej fakulte v Nitre v roku 2000 nastúpil ako kaplán na sídlisko Solinky v Žiline. Po roku prešiel do našej  farnosti, kde pôsobil ako správca farnosti do 30. júna 2008. Od 1. 7. 2008 bol poverený biskupom  novejj Žilinskej diecézy J. E. Mons. Tomášom  Galisom správou farnosti Žilina - Vlčince. Od 1. júla 2010 bol poverený správou farnosti  Kysucký Lieckovec. V roku 2009 promoval na PhDr. na UKF Nitra. 
  Veľkou mierou sa zaslúžil o dostavanie a vysvätenie kostola sv. Pavla v Dolnej Breznici (filiálka). Dal vymalovať fasádu farského kostola a pristaviť spoločenskú miestnosť pri fare.

 • Mgr. Staniskav Stolárik (2008-2019) - pochádza z mesta Turzovka z Horných Kysúc, kde absolvoval základnú školu a gymnázium. Bezprostredne po maturite vyštudoval šesťročnú teologickú fakultu na teologickom inštitúte v Nitre spojenou s kňazskou formáciou v seminári sv. Gorazda v Nitre. Kňazskú vysviacku mal v r. 2001 v Zborove nad Bystricou, svätiteľom bol Eminencia Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec, vtedajší nitriansky biskup. Ako kaplán  pôsobil v Bytči, Pov.Bystrici, Horných Vesteniciach a Žiline-Vlčinciach. Ako administrátor farnosti pôsobí v Lednických Rovniach od 1.júla 2008, a ako fatár od roku 2017. Od roku 2019 pôsobí ako dekan dekanátu Púchov
 V roku 2010 sa mu podarilo vďaka sponzorstvu pána Jána Prenosila uskutočniť inštaláciu nového osvetlenia vo farskom kostole. V r. 2009 pozval na púť k sv. Joachimovi a Anne žilinského biskupa, Mons. Tomáša Galisa, ktorý už o rok na to vyhlásil púť k sv. Joachimovi a Anne za diecéznu púť starých rodičov žilinskej diecézy. Pôvodne lokálna púť s dlhodobou tradíciou sa tak stala celodiecéznou. V rámci roka kultúry bol v r. 2010 z tejto púte realizovaný vôbec historicky prvý prenos slovenskej televízie slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, vďaka tejto udalosti sa farnosť L. Rovne dostala do povedomia širokej verejnosti. V roku 2010 sa zaslúžil o obnovenie hrobu dp. Alojza Beňuša, ktorý bol farárom v L. Rovniach r. 1953. Vďaka aktivite a zbierkam veriacich sa podarilo vybudovať úplne nový hrob aj s náhrobným kameňom.Vzhľadom na mimoriadne pozitívne ohlasy priameho prenosu diecéznej púte, sa rozhodla RTVS priamy prenos zopakovať. A tak v roku 2012 prebehol druhý historický prenos slávnostnej sv. omše z diecéznej púte starých rodičov z Lednických Rovní. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol opäť Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, ktorý svojim povzbudením a duchovným posilnením každoročne prispieva k slávnostnému a vznešenému charakteru diecéznej púte starých rodičov. V roku 2013 sa podarilo na základe aktivity farského administrátora po 18.rokoch vykonať ľudové misie. Pán farár pozval rehoľníkov Najsvätejších sŕdc Panny Márie a Pána Ježiša (MSSCC), ktorí spravujú aj pútnické miesto na hore Živčák pri Turzovke. Bol to naozaj milostivý a požehnaný čas. Od prvého dňa Pán prostredníctvom misijných kázní otváral srdcia ľudí, ktorí zapĺňali čoraz viac kostol, ale čo bolo úžasné, počas celého týždňa boli pred spovedeľnicami nekončiace dlhé rady ľudí, ktorí sa chceli zmieriť s Pánom a posilniť sa posväcujúcou milosťou. Pri príležitosti ľudových misií bol vyrobený, osadený a posvätený nový misijný kríž pred farským kostolom. V roku 2014 sa takmer presne o rok po ľudových misiách uskutočnila duchovná obnova farnosti pod vedením tých istých pátrov misionárov, ktorí týmto spôsobom mohli zveľadiť ovocie duchovného života, ktoré započali ľudovými misiami pred rokom.Ďalším novým prvkom v jeho pastorácii bolo to, že začal v lete okolo sviatku sv. Cyrila a Metoda sláviť nedeľnú sv. omšu v parku pri veži starého kostola pod holým nebom v zmysle myšlienky :"Dedičstvo otcov, zanechaj nám Pane". Táto aktivita si hneď našla medzi veriacimi pozitívnu odozvu a stala sa veľmi rýchlo tradíciou, podobne ako slávenie michalských farských hodov so slávnostnou sv. omšou a následnou veselicou pri kostole.
 
© 2021 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.