Náhodný obrázok


ZelenyStvrtok 8

Domov arrow Ľudové misie 2013
Ľudové misie 2013 Tlačiť E-mail
Napísal Peter Greguška   
Nedeľa, 03 marec 2013

ĽUDOVÉ MISIE  =  požehnaný a milostivý čas Image

V našej farnosti Lednické Rovne sme po 18.rokoch opäť privítali misionárov, zo spoločnosti Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie zo Žiliny, ktorí v dňoch 10.–17.2.2013 vykonali ľudové misie.

Bol to naozaj milostivý a požehnaný čas. Od prvého dňa Pán prostredníctvom misijných kázní otváral srdcia ľudí, ktorí zapĺňali čoraz viac kostol, ale čo bolo úžasné, počas celého týždňa boli pred spovedeľnicami nekončiace dlhé rady ľudí, ktorí sa chceli zmieriť s Pánom a posilniť sa posväcujúcou milosťou.

Postupne, v priebehu týždňa, pátri Ľuboš a Rasťo rozoberali v misijných kázňach tieto témy: Boh a jeho Láska, Hriech, Spása v Ježišovi Kristovi, Viera a obrátenie, Ježiš ako náš Pán, Duch Svätý, Cirkev ako spoločenstvo, Rast a premena v Kristovi. Jednotlivé témy zasahovali priamo do našich sŕdc natoľko, že sme si dokázali nájsť čas zastaviť sa, stíšiť sa a uvažovať nad tým, čo nám Pán ponúkal. Cez naše otvorené srdcia sme prijímali Boha, ako nášho Pána a takto sme prehodnocovali svoje životné priority.

Ľudia využili aj možnosť duchovného rozhovoru s misionármi na fare, kde si našli čas na vzájomný dialóg, ktorý ich povzbudil a nasmeroval k odvahe žiť Božie pravdy v reálnom živote.

Misionári navštívili aj chorých a starých ľudí vo farnosti a vo filiálkach Medné a Horenická Hôrka, ktorým umožnili účasť na sv.zmierenia a pomazania chorých. Taktiež navštívili starkých v Domove dôchodcov, kde im poslúžili rovnakým spôsobom a svoju účasť medzi nimi zavŕšili sv.omšou. Vo štvrtok pri sv.omši v kostole, udelili sviatosť pomazania chorých, ku ktorej pristúpilo veľa ľudí. Na záver sv.omše bola poklona pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

V piatok po sv.omši bol program pre mladých, kde páter Ľuboš hovoril o dôležitých témach týkajúcich sa života mladých, ako napr. o dôležitosti vedieť sa v živote správne rozhodnúť. Túto sv.omšu, aj program, doprevádzal svojim spevom spevokol JOACHIM.

V sobotu pred sv.omšou bolo mariánske večeradlo a počas sv.omše si manželia obnovili svoje manželské sľuby.  Celý priebeh misií postupne gradoval a smeroval k svojmu záveru, kde nás v nedeľu misionári vyzývali k rastu a premene v Kristovi. Zdôrazňovali dôležitosť, že aj keď tieto ľudové misie končia, misie ako také musia pokračovať v našich srdciach a prostredníctvom nás v našich vzťahoch, manželstvách, rodinách, na pracoviskách, v susedstve, na ulici, ... , proste všade kde nás Pán pošle.

V nedeľu po sv.omšiach, na záver ľudových misií, misionári požehnali a posvätili misijný kríž, ktorý nám bude pripomínať tento požehnaný čas misií (s rokmi 1995 a 2013).

Čas ľudových misií bol naozaj milostivý a požehnaný. Prostredníctvom misionárov Pán rozsieval plným priehrštím do našich sŕdc. Teraz bude záležať už len na nás, ako umožníme Pánovi konať v našom živote a v spolupráci s Ním, aké ovocie prinesieme nielen pre seba, ale hlavne pre našich najbližších vo vzájomných vzťahoch, ľuďom okolo nás, všade tam, kde nás Pán pošle a prostredníctvom nás, bude chcieť rozdávať ovocie svojej lásky iným ľuďom.

 

Ďakujeme nášmu správcovi farnosti Mgr. Stanislavovi Stolárikovi, že nám sprostredkoval a umožnil prežiť tieto ľudové misie a misionárom pátrom Ľubošovi a Rasťovi za ich osobné nasadenie, čas, misijné kázne a otvorené srdcia, ktoré mali pre nás... Prajeme im veľa pevného zdravia, Božieho požehnania, milostí a chuti rozdávať Božie dary a talenty ešte veľa ľuďom, ku ktorým ich dobrotivý Boh pošle.

Ďakujeme taktiež spoločnosti RONA a.s., za sprostredkovanie autobusu, na zabezpečenie dovozu a odvozu ľudí z filiálky Dolná Breznica, počas celých misií.

A vďaka patrí aj Peťovi Loduhovi za zhotovenie nového misijného kríža a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k úspešnému a požehnanému priebehu ľudových misií.

                                                     spracoval Peter Greguška

 Fotky z ľudových misií si môžete potrieť TU !!!!!

 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2022 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.