Náhodný obrázok


Put2013sobota 19

Domov arrow Sviatosti
Sviatosti Tlačiť E-mail
 • 1. Krst
 • 2. Eucharistia
 • 3. Birmovanie
 • 4. Pokánie
 • 5. Pomazanie chorých
 • 6. Kňazstvo
 • 7. Manželstvo

Sviatosti sa týkajú všetkých etáp a dôležitých chvíľ života kresťana. Dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. Sú to viditeľné znaky milosti, ktoré udeľujú milosť tým, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami. Sviatosti tvoria určitý organizmus. Prvé tri sviatosti uvádzajú do kresťanského života, ďalšie dve sú sviatosťami uzdravenia a posledné dve služby spoločenstvu. Sviatosť krstu, birmovania a posvätného stavu vtláčajú do duše okrem milosti aj nezmazateľný znak, charakter, preto sa prijímajú iba raz, nemôžu sa opakovať.

Sviatosti živých: birmovanie, Eucharistia, pomazanie nemocných, posvätný stav, manželstvo; k ich hodnému prijatiu je potrebné byť v stave posväcujúcej milosti.

Sviatosti duchovne mŕtvych: krst a sviatosť pokánia; k ich hodnému prijatiu sa nevyžaduje stav milosti posväcujúcej; veď krstom sa znovu rodíme z hriechu do milosti; ak sviatosť zmierenia prijímame po spáchaní smrteľného hriechu, vracia nám stratenú milosť.

Úmysel, intencia je potrebný k vysluhovaniu i prijatiu sviatostí. Je výsledkom rozumu a vôle, znamená snahu subjektu čosi vykonať a dosiahnuť cieľ.

Úmysel môže byť:

 • aktuálny: vzbudený, neodvolaný, vplýva na akt, uvedomuje sa;
 • virtuálny: vzbudený, neodvolaný, vplýva na akt, neuvedomuje sa;
 • habituálny: vzbudený, neodvolaný, nevplýva na akt;
 • predpokladaný (interpretatívny): nevzbudený, no bol by si ho vzbudil keby bol o veci vedel.
 • Výslovný (vyjadrený) alebo obsiahnutý (zahrnutý) je podľa spôsobu určenia. Determinovaný alebo indeterminovaný, či vec alebo osobu označuje presne alebo nepresne.

Prijímateľ sviatosti musí mať aspoň virtuálny úmysel; na prijatie pomazania chorých stačí habituálny; deti ktoré ešte neužívajú rozum, krstíme aj v spánku či bezvedomí. Na prijatie kňazstva a manželstva (ženích a nevesta si sviatosť manželstva navzájom vysluhujú a prijímajú) musí byť úmysel vyjadrený.

Dispozícia je potrebná k úmyslu, spočíva vo: viere aspoň tých právd, ktoré treba veriť; nádeji; láske, bolesť duše nad spáchanými hriechmi s predsavzatím žiť podľa imperatívu sviatosti. Pri sviatostiach živých je potrebný stav milosti posväcujúcej k ich hodnému prijatiu.

viac o tom, ako vybaviť konkrétne sviatosti nájdete tu:

http://lednickerovne.fara.sk//index.php?option=com_content&task=view&id=721&Itemid=75

 
© 2022 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.